Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Badanie parametrów biofizycznych skóry w chorobach dermatologicznych

Badanie parametrów biofizycznych skóry w chorobach dermatologicznych

nr 1 (72)/styczeń-luty 2011

Badanie parametrów biofizycznych skóry w chorobach dermatologicznych

Słowa kluczowe: parametry biofizyczne skóry, bariera skórno-naskórkowa, pH powierzchni skóry, wydzielanie łoju, przeznaskórkowa utrata wody, nawilżenie warstwy rogowej

Zmiany skórne w chorobach dermatologicznych są manifestacją uszkodzenia strukturalnego lub funkcjonalnego bariery skórno-naskórkowej. Różny stopień tego uszkodzenia predysponuje do powstawania określonych wykwitów, charakterystycznych dla danych dermatoz. Integralność tej bariery zależy w głównej mierze od stanu fizykalnego warstwy rogowej naskórka. Najistotniejszymi parametrami biofizycznymi, charakteryzującymi prawidłową barierę skórno-naskórkową, są: odpowiedni poziom pH powierzchni skóry, nawilżenia warstwy rogowej, przeznaskórkowej utraty wody oraz właściwe wydzielanie łoju. Bioinżynieryjne metody badania tych parametrów dają możliwość dokładniejszej oceny stanu skóry w przebiegu wielu schorzeń dermatologicznych oraz mogą mieć szerokie zastosowanie w celu monitorowania efektów zaleconego leczenia.

Measurements of biophysical skin parameters in dermatological diseases

Key words: biophysical skin parameters, dermo-epidermal barrier, skin surface pH, sebum excretion rate, transepidermal water loss, stratum corneum hydration

Skin lesions in dermatological diseases are the manifestation of epidermo-dermal barrier structural or functional damage. Various form of this destruction predispose to develop different skin changes, characteristic for the particular dermatoses. The barrier integrity mainly depends on physicochemical properties of stratum corneum. The most important biophysical parameters characterizing proper epidermo-dermal barrier are: exact level of the skin surface pH, stratum corneum hydration, transepidermal water loss and correct sebum excretion rate. Bioengineering methods of these parameters measurement give the opportunity of more precise skin conditions estimation due to many dermatological diseases and can be wildly used for monitoring the effects of recommended therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku