Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie kwasu glikolowego w leczeniu rybiej łuski blaszkowatej –

Zastosowanie kwasu glikolowego w leczeniu rybiej łuski blaszkowej

nr 4 (9)/lipiec-sierpień 2000

Zastosowanie kwasu glikolowego w leczeniu rybiej łuski blaszkowej

W pracy przedstawiliśmy wynik miesięcznego leczenia miejscowego kwasem
glikolowym rodzeństwa z rybią łuską blaszkowatą, u którego
diagnoza została ustalona na podstawie typowego obrazu klinicznego oraz
wyników badań histologicznych i biochemicznych. Kwas glikolowy
aplikowany był dwa razy dziennie w postaci 7% kremu lub/i 15% żelu. W
ciągu pierwszych 2 tygodni leczenia obserwowano znaczną redukcję łusek
oraz poprawę elastyczności i stanu nawilżenia skóry. Dalszą
poprawę uzyskano po miesiącu leczenia. Utrzymuje się ona do chwili
obecnej. Wysoka skuteczność miejscowego leczenia kwasem glikolowym,
która pozwoliła nam na odstąpienie od ogólnego podawania
retinoidów u dzieci z rybią łuską blaszkowatą, jest związana ze
specyficznym oddziaływaniem kwasu glikolowego na struktury lipidowe
warstwy rogowej oraz znajdujące się tam enzymy uczestniczące w
formowaniu się bariery naskórkowej.

Application of glycolic acid in a treatment of lamellar ichthyosis

This article presents the results of 5 month therapy with glycolic acid
in siblings fulfilling clinical, histological and biochemical criteria
for lamellar ichthyosis. Glycolic acid was topically applied 2 times
daily as 7% cream or/and 15% gel resulting in dramatic reduction of
scales and dryness of the skin and in improving of skin elasticity.
Glycolic acid prevents hyperkeratinization due to its specific action
on function and maintenance of the epidermal barrier and desquamation
of stratum corneum. The obtained results suggest that local application
of glycolic acid could be an alternative method to oral retinoids in
the therapy of lamellar ichthyosis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku