Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Prezentacja kwestionariusza "Moja Skóra" do mierzenia subiektywnej reprezentacji poznawczo-emocjonalnej skóry

Prezentacja kwestionariusza "Moja Skóra" do mierzenia subiektywnej reprezentacji poznawczo-emocjonalnej skóry

nr 2 (73)/marzec-kwiecień 2011

Prezentacja kwestionariusza "Moja Skóra" do mierzenia subiektywnej reprezentacji poznawczo-emocjonalnej skóry

Słowa kluczowe: Moja Skóra, kwestionariusz, choroby skóry

Artykuł prezentuje narzędzie badawcze pod nazwą "Moja Skóra" do mierzenia Ja skórnego. Ja skórne jest definiowane jako część Ja cielesnego i jest związane z reprezentacją poznawczo-emocjonalną skóry, także ze świadomością funkcji psychologicznych, fizjologicznych i społecznych, jakie skóra pełni w ocenie jednostki. Kwestionariusz jest narzędziem samoopisowym i mierzy satysfakcję ze skóry i jej różnych aspektów w poszczególnych częściach ciała oraz świadomość biopsychospołeczną skóry. Artykuł przedstawia właściwości psychometryczne kwestionariusza, które świadczą o jego dobrej wartości metodologicznej. Kwestionariusz "Moja Skóra" może być wykorzystywany w populacji osób zdrowych, ale także wśród klientów gabinetów kosmetycznych i dermatologii estetycznej oraz wśród osób chorych na choroby skóry. Może służyć do oceny efektywności zabiegów kosmetycznych i medycznych wykonywanych na skórze.

Presentation of "My Skin Questionnaire" an instrument to assessment of cognitive-emotional representation of skin

Key words: My Skin, questionnaire, skin diseases

This paper presents the psychometric properties and validity of the "My Skin Questionnaire". The questionnaire is a brief instrument that was developed to assess the Skin Ego. The concept of the Skin Ego refers to the part of physical self, the cognitive-emotional representation of skin and also understanding of its physiological, psychological and social function.
"My Skin Questionnaire" is a self-assessment tool that measures one's satisfaction with the skin in general and different aspects of it (hair, nails, smell, structure...). It also examines one's understanding of skin in terms of its biopsychosocial function. The questionnaire has been shown to have high reliability and validity. It can be used to assess the Skin-Ego of healthy individuals, those who receive cosmetic or aesthetic dermatology treatments and those with skin disease. The questionnaire can be used in the research of effectiveness of skin medical and cosmetic procedures.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku