Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (II). Znaczenie kwasów omega-3 w leczeniu łuszczycy

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (II). Znaczenie kwasów omega-3 w leczeniu łuszczycy

nr 2 (73)/marzec-kwiecień 2011

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (II). Znaczenie kwasów omega-3 w leczeniu łuszczycy

Słowa kluczowe: łuszczyca, metabolizm kwasu arachidonowego, kwasy omega-3

Łuszczyca jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą zapalną skóry, uwarunkowaną genetycznie, charakteryzującą się zwiększoną proliferacją naskórka, czego wyrazem jest obecność na skórze wykwitów rumieniowo-grudkowych i tarczek. Jej przyczyna pozostaje nadal nieznana.
Podstawą leczenia dietetycznego jest wprowadzenie składników przeciwzapalnych i wyeliminowanie z diety pokarmów alergizujących lub nietolerowanych. Dieta bogata w nienasycone kwasy omega-3, a ograniczenie kwasów omega-6 ma uzasadnienie w charakterystycznych dla łuszczycy szlakach metabolicznych kwasu arachidonowego. Nadmierne spożycie kwasów omega-6 (w tym kwasu arachidonowego) może nasilać reakcje zapalne. Badania wpływu diety na przebieg łuszczycy pozwoliły na określenie zaleceń żywieniowych dla osób z tą chorobą: należy zwiększyć spożycie świeżych warzyw, owoców bogatych w przeciwutleniacze oraz produktów zawierających beta-karoten, kwasy omega-3, miedź i cynk. Unikać natomiast trzeba działających prozapalnie nasyconych tłuszczów zwierzęcych, tłuszczów przemysłowych (trans), produków smażonych, przetworzonej żywności i olejów rafinowanych.

A role of omega-3 acids in treatment of psoriasis

Key words: psoriasis, metabolism of arachidonic acid, omega-3 acids

Psoriasis is a chronic, general inflammatory disease of the skin, with a genetic background and characteristic increased epidermal proliferation. A consequence of that is a presence of erythematous and papular eruptions and scutums. A cause of this disease is still unknown.
A base for dietetic treatment is introduction of anti-inflammatory components and elimination from diet sensitizing and non tolerated foods. A diet rich with non-saturated omega-3 acids and limitation of omega-6 acids has a reason in characteristic for psoriasis metabolic tracks of arachidonic acid.
An excessive consumption of omega-6 acids (including arachidonic acid) can intensify inflammatory reactions. Studies of diet influence on course of psoriasis let to determine dietary recommendations for people with this disease: patients need to increase a consumption of fresh vegetables and fruits rich in antioxidants and products containing beta-caroten, copper and zinc. From the other side patients need avoid animal saturated fats acting proinflammatory, industrial fats (trans), fried foods, refined oils and transformed food.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku