Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulit (III). Patogeneza

Cellulit (III). Patogeneza

nr 3 (74)/maj-czerwiec 2011

Cellulit (III). Patogenezae

Słowa kluczowe:
cellulit, hormony, czynniki genetyczne, dieta, aktywność fizyczna

Mimo że cellulit (GLD - gynoid lypodystrophy, lipodystrofia typu kobiecego, liposkleroza) jest jednym z częstszych i poważniejszych kosmetyczno-medycznych defektów skóry, jego etiopatogeneza nadal nie jest w pełni wyjaśniona. Uważa się, że największe znaczenie w powstawaniu cellulitu odgrywają czynniki genetyczne, hormony, a zwłaszcza estrogeny, zaburzenia w mikrokrążeniu oraz - ostatnio - teoria receptorów adipocytarnych. Objawy cellulitu nasila również styl życia, nieprawidłowa dieta powodująca otyłość, a także stres.

Cellulite (III). Pathogenesis

Key words: cellulite, hormones, genetic factors, diet, physical activity

Despite the fact that cellulite (GLD - gynoid lipodystrophy, lipodystrophy of female type, liposclerosis) is one of more often occurring and more serious cosmetic-medical skin defects, its ethiopathogenesis is still not fully explained.
It is thought that genetic factors, hormones, but especially estrogens, microcirculation disturbances and theory of adipocytes receptors are the most important factors in cellulite formation. Also lifestyle, improper diet resulting in obesity and stress increase symptoms of cellulite.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku