Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fotoochronny wpływ izoflawonu genisteiny na skórę

Fotoochronny wpływ izoflawonu genisteiny na skórę

nr 3 (74)/maj-czerwiec 2011

Fotoochronny wpływ izoflawonu genisteiny na skórę

Słowa kluczowe: promieniowanie UV, skóra, genisteina

Bardzo ważnym czynnikiem w powstawaniu różnych chorób skóry jest ekspozycja na promienie UV. Promieniwanie UV można podzielić na trzy typy: krótkofalowe (UVC: 200-290 nm), promieniowanie średniofalowe (UVB: 290-320 nm) oraz długofalowe (UVA: 320-400 nm). Promieniowanie UVC może penetrować do skóry na głębokość około 60-80 mm, uszkadzając DNA komórek. Promieniowanie UVB penetrują w głąb skóry w przybliżeniu na 160-180 mm, przy czym jest bardzo ważnym czynnikiem tworzenia się chorób skóry, w tym również nowotworów. Natomiast promieniowanie UVA może wnikać głęboko do naskórka i skóry właściwej i uznawane jest za jeden z głównych czynników powodujących starzenie się skóry.
Genisteina to główny flawonoid soi o bardzo różnorakiej aktywności biologicznej. Wykorzystywana jest przede wszystkim w profilaktyce okresu okołomenopauzalnego, osteoporozie, nowotworach piersi i gruczołu krokowego oraz jako substancja mająca działanie przeciwmiażdżycowe. Wiele badań wskazuje również na ochronne działanie genisteiny w przypadku ekspozycji skóry na promienie UV, przy czym wykazuje ona działanie przeciwstarzeniowe i przeciwnowotworowe. Mechanizm jej działania związany jest z fotodynamiczną ochroną DNA komórek i aktywnością antyoksydacyjną.

Photoprotective effect of isoflavone genistein on skin

Key words: UV radiation, genistein, skin

The most important factor of various skin diseases is chronic exposure of skin to solar UV radiation. The solar UV spectrum can be divided into three types: short wave (UVC: 200-290 nm), mid wave (UVB: 290-320 nm), long wave (UVA: 320-400 nm). UVC radiation can penetrate the skin to a depth about 60-80 mm and can damage DNA molecules. UVB radiation can penetrate the skin to a depth about 160-180 mm and is important factors of skin disease, among others melanoma and skin cancers. UVA spectrum penetrates deeper into epidermis and dermis of the skin and is considered as the "aging ray".
Genisteina is a major isoflavone in soybean with diverse biological activities. She has therapeutic effect for postmenopausal syndrome, osteoporosis, breast and prostate cancer and cardiovascular diseases in human. Many studies demonstrated that topical application isoflavone genistein has photoprotective effect and substantially inhibits skin damaged and skin carcinogenesis. The mechanisms action involve photodynamically damaged DNA and antioxidant activities.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku