Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Uzupełnianie ubytków tkanek miękkich przeszczepami z zamrożonej tkanki tłuszczowej –

Uzupełnianie ubytków tkanek miękkich przeszczepami z zamrożonej tkanki tłuszczowej

nr 4 (9)/lipiec-sierpień 2000

Uzupełnianie ubytków tkanek miękkich przeszczepami z zamrożonej tkanki tłuszczowej

Artykuł przedstawia ponad letnie doświadczenia w przeszczepianiu
zamrożonej tkanki tłuszczowej, którego celem była korekta
defektów powstałych w wyniku procesu starzenia się. Uzyskana
przez odsysanie tkanka tłuszczowa 54 pacjentów była
przechowywana w zamrażarce w temperaturze -70°C. Pacjenci ci tuż po
liposukcji poddali się zabiegowi wstrzyknięcia świeżej tkanki
tłuszczowej lub autokolagenu. 36 z nich w okresie późniejszym
miało więcej niż jeden raz wykonane iniekcje z zamrożonej tkanki
tłuszczowej. Zabiegi te były przeprowadzane głównie z powodu
niewystarczającej korekcji ubytków podczas pierwszej
transplantacji. Czas przechowywania tkanki w zamrażarce wahał się od 2
miesięcy do 7 lat. Chociaż przeszczepiona tkanka w ciągu 4-6 tygodni po
operacji uległa wchłonięciu w 30-70%, objętość zresorbowanej tkanki nie
różniła się od objętości wchłoniętego implantu ze świeżej (nie
zamrożonej) tkanki tłuszczowej. Obserwacje kliniczne także wykazały, że
nie było istotnej różnicy między wynikami zabiegów, w
których wykorzystano do przeszczepienia tkankę tłuszczową
przechowywaną w stanie zamrożenia przez krótki czas lub znacznie
dłużej.

Long-term frozen fat for tissue augmentation

This study presents our experience over 9 years in transplantation of
frozen fat to correct the aging face. The fat obtained with liposuction
was stored in a freezer at a temperature of -70°C for 54 patients
who underwent the immediate injection of fresh fat or auto collagen. Of
those, 36 were later treated with frozen fat on more than one occasion;
this was performed mainly because of the insufficient augmentation
volume after the initial treatment. The preservation period in a
freezer ranged from 2 months to 7 years. Although the frozen fat showed
postoperative resorption, approximately 30-70% during the period of 4-6
weeks, this volume reduction was not different from that seen with
fresh fat. It was also found from the clinical observation that the
adipose tissue frozen for a longer period provided no different results
from that stored for a shorter period.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku