Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności i tolerancji preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry trądzikowej

Ocena skuteczności i tolerancji preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry trądzikowej

nr 3 (74)/maj-czerwiec 2011

Ocena skuteczności i tolerancji preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry trądzikowej

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, kwas migdałowy, kwas azelainowy, salicylan sodui

Wstęp: Trądzik pospolity (acne vulgaris) jest bardzo częstą chorobą gruczołów łojowych, występującą głównie u ludzi młodych. Jego złożona etiopatogeneza obejmuje cztery nakładające się na siebie zjawiska: zwiększoną produkcję łoju, nadmierne rogowacenie ujść mieszków włosowych, kolonizację przewodów gruczołów łojowych przez Propionibacterium acnes oraz rozwój zapalenia. U dużej części pacjentów (85%) choroba ma łagodny bądź umiarkowany przebieg, poddający się kuracji miejscowej. Istotną rolę odgrywa również właściwa pielęgnacja skóry, w tym zastosowanie preparatów zawierających np. kwas migdałowy, azelainowy bądź salicylan sodu.
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności działania, bezpieczeństwa stosowania i właściwości aplikacyjnych i pielęgnacyjnych produktów kosmetycznych (kremu przeciwtrądzikowego oraz żelu myjącego i płynu micelarnego) przeznaczonych do pielęgnacji skóry pacjentów z trądzikiem pospolitym.Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone w grupie 80 osób, pod kierunkiem lekarzy dermatologów. Zakwalifikowani pacjenci (podzieleni na dwie 40-osobowe grupy) testowali wskazane kosmeceutyki codziennie przez 12 tygodni (osoby z grupy A - krem pielęgnacyjny z kwasem azelainowym i salicylanem sodu oraz żel myjący zawierający kwas migdałowy i salicylan sodu, natomiast z grupy B - krem pielęgnacyjny oraz płyn micelarny z kwasem migdałowym, wyciągiem z łopianu i biotyną).
Wyniki: Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie testowane produkty wykazują wysoki poziom bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczność przeciwtrądzikową. W trakcie trzymiesięcznej obserwacji w obu grupach badanych uzyskano poprawę w zakresie redukcji objawów trądziku pospolitego. Zdecydowana większość pacjentów pozytywnie oceniła właściwości aplikacyjne i użytkowe kosmeceutyków.
Wnioski: Badane produkty spełniają kryteria dopuszczające je do stosowania przez pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi objawami trądziku pospolitego, a ponadto mogą być stosowane jako produkty uzupełniające leczenie farmakologiczne.

Evaluation of the efficacy and tolerability of cosmetic preparations for acne skin care

Key words: acne vulgaris, mandelic acid, azelaic acid, sodium salicylate

Introduction: Acne vulgaris is a very common disease of sebaceous glands concerning especially young people. The etiopathology of acne is a very complex process which involves four inter-related factors: increased sebum excretion, hyperkeratinization of the pilosebaceous units, ductal hypercolonization by Propionibacterium acnes and inflammation. Most adolescents (85%) develop mild physiological acne and this may respond to topical treatment.
Aim of the study: The aim of the study was to determine the efficacy, application qualities, and nourishing quantities of the cosmetics (anti-acne face cream, antibacterial face gel wash and micellar solution) for acne-affected skin.Material and methods: Dermatologists conducted the study on a group of 80 people. The patients, divided into two 40-person groups, tested the selected cosmetics every day for 12 weeks (in group A - care cream with azelaic acid and sodium salicylate and gel wash with mandelic acid and sodium salicylate; in group B - skin-care cream and micellar solution with mandelic acid, burdock extract and biotin).
Results: Based on the results of the clinical studies, it was concluded that all tested products were highly safe in application and were highly effective in reducing acne. During the 3-months observation, both groups displayed an improved reduction in the symptoms of acne. A clear majority of the patients gave high marks to the quality of application and use of the cosmetics.
Conclusions: The tested cosmetics meet the criteria for use by patients with mild and average symptoms of acne vulgaris, and may be used to supplement pharmacological treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku