Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (III). Dieta aspirynowa

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (III). Dieta aspirynowa

nr 3 (74)/maj-czerwiec 2011

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (III). Dieta aspirynowa

Słowa kluczowe: pokrzywka polekowa, kwas acetylosalicylowy, dieta niskosalicylanowa

Niesteroidowe leki przeciwzapalne stanowią dużą grupę leków obciążonych występowaniem reakcji niepożądanych. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje kwas acetylosalicylowy. Leki te mogą wywoływać pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, katar, astmę i obrzęk krtani. Patomechanizm nadwrażliwości na NLP jest różnorodny. W pokrzywce aspirynowej wynika głównie z ingerencji kwasu acetylosalicylowego w metabolizm kwasu arachidonowego. Nietolerancja kwasu acetylosalicylowego i NLP występuje u około 0,3% osób zdrowych i u 1% chorych na astmę. Przypadłość ta pojawia się głównie między 20. a 50. rokiem życia, częściej u kobiet.
W astmie aspirynowej zaleca się elimincyjną dietę niskosalicylanową, która ma też zastosowanie w przypadku uczulenia na aspirynę oraz pomocniczo w pokrzywce i w zespole nadpobudliwości ruchowej (ADHD). W diecie tej najwięcej spożywa się produktów całkowicie wolnych od salicylanów, takich jak ryż, chleb, ziemniaki, nabiał, świeże mięso i świeże ryby. Kwas salicylowy występuje w naturalnej formie w wielu warzywach i owocach, ziołach, przyprawach, sokach i winie. Jego zawartość zmniejsza się podczas procesów dojrzewania owoców i gotowania potraw. Zastosowanie diety salicylowej u osób z pokrzywką lub astmą aspirynową prowadzi często do znacznej poprawy stanu zdrowia.

Aspirin diet

Key words: rush, acetylsalicylic acid, low salicylate diet

Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) this is a big group of drugs blamed of many unwanted reactions. Acetylsalicylic acid keeps first place among them. Those drugs can provoke rush, vasomotor oedema and also running nose, asthma and laryngeal oedema. Patomechanism of NSAID's hypersensivity is variable. In aspirin derived rush it is a consequence of acetylsalicylic acid's interference in arachidic acid's metabolism. Intolerance to acetylsalicylic acid and NSAIDs is present in 0,3% of healthy people and 1% people with asthma. This disorder appears mainly between 20 a 50 y.o., more often among women.
In aspiryn asthma low salicylate elimination diet is recommended. This diet is also helpful in case of allergy to an aspiryn and instrumentally in rush and in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In this diet products free of salicylates are recommended such as rice, potatoes, bread, diary, fresh meat and fresh fish. Acetylsalicylic acid in its natural form is present in many vegetables and fruits, herbs, condiments, juices and wine. Its content is decreasing during ripening and cooking process. The application of low salicylate diet among people with rush or aspirin asthma very often leads to significant improvement of health.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku