Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skaningowa mikroskopia elektronowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu wpływu produktów kosmetycznych na uszkodzone łodygi włosowe w obrębie owłosionej skóry głowy

Skaningowa mikroskopia elektronowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu wpływu produktów kosmetycznych na uszkodzone łodygi włosowe w obrębie owłosionej skóry głowy

nr 4 (75)/lipiec-sierpień 2011

Skaningowa mikroskopia elektronowa oraz mikroskopia sił atomowych w badaniu wpływu produktów kosmetycznych na uszkodzone łodygi włosowe w obrębie owłosionej skóry głowy

Słowa kluczowe:SEM, AFM, morfologia włosa

Celem pracy była ocena przydatności technik mikroskopowych - skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM)) do oceny efektów kuracji produktem kosmetycznym, przeznaczonym do włosów zniszczonych.
W przedstawionym badaniu poddano analizie próbki włosów pobrane od probantów przed kuracją, po pierwszym zastosowaniu oraz po 6 użyciach testowanego kosmetyku. Próbki przebadano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Zeiss LEO 1430VP oraz mikroskopu sił atomowych Bioscope II firmy Veeco.
Analiza SEM wykazała znaczną poprawę struktury łodyg włosowych oraz obecność filmu ochronnego na ich powierzchni, który zabezpiecza włosy przed negatywnym wpływem środowiska, a także zapobiega mechanicznym uszkodzeniom w czasie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.
Analiza AFM dostarczyła szczegółowych obrazów morfologii włosa, ukazujących uszkodzenia osłonki oraz poprawę struktury łodygi włosowej po zastosowaniu produktu kosmetycznego. W przeprowadzonej analizie wzięto pod uwagę właściwości mechaniczne łodygi włosa: chropowatość powierzchni, średnie tarcie na powierzchni i tarcie na krawędzi łusek, będących zrogowaciałymi komórkami keratynocytów, tworzącymi osłonkę (cuticula) łodygi włosa. Zmierzono również wysokość komórek osłonki (ich odstawanie od powierzchni łodygi). Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie produktu kosmetycznego spowodowało wzrost chropowatości, wzrost średniego tarcia oraz tarcia na krawędzi osłonki włosa w nanoskali. Zaobserwowano także wzrost wysokości komórek osłonki prawdopodobnie w wyniku działania sił solwatacyjnych oddziałujących na przeciwnie naładowane fragmenty łusek osłonki włosa. Różnice w rozkładzie ładunków elektrycznych na powierzchni łodygi włosa mogą być spowodowane zastosowaniem produktu kosmetycznego.
Jakkolwiek przeprowadzone na niewielkiej grupie osób badania miały charakter pilotażowy, w świetle uzyskanych wyników wydaje się, że SEM może być przydatnym narzędziem do wizualnej oceny skuteczności działania produktów kosmetycznych używanych do pielęgnacji włosów. Natomiast w celu uzyskania bardziej dokładnych oznaczeń, należy wziąć pod uwagę zastosowanie techniki AFM, która pozwala na ilościową analizę parametrów badanego obiektu.

Scanning Electron Microscopy and Atomic Force Microscopy in the study of damaged hair treatment

Key words: SEM, AFM, hair morphology

The aim of this study was to evaluate the efficacy of using Scanning Electron Microscopy (SEM) and Atomic Force Microscopy (AFM) in the study of damaged hair care product.
Analysis was performed for the hair samples collected before the treatment and after first and sixth use of the tested product. The samples were then examined using Zeiss Scanning Electron Microscope LEO 1430VP and Bioscope II Atomic Force Microscope from Veeco.
SEM analysis shows significant improvement in examined hair stem structure and presence of the film on hair surface, which protects hair from the negative impact of environmental factors and prevents its mechanical damage during daily hair care.
AFM provided highly detailed morphology images of hair in water, showing directly mechanical damage of cuticles and conditioner adhered on the surface. Mechanical parameters of hair were obtained ? roughness, mean friction on scanned surface and friction at the cuticule edge. Cuticule height at the edge was also measured. Due to the presence of conditioner roughness and friction at the nanoscale increased. Cuticules height increased after treatment, most likely due to the solvation forces acting at oppositely charged regions of conditioned cuticule. SEM imaging is an excellent tool for visible efficacy assessments of hair care products. For more accurate assessments in ambient conditions it?s better to use AFM imaging, because it allows a quantitative analysis of investigated samples.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku