Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena porównawcza skuteczności termabrazji skóry twarzy przy użyciu lasera CO2 i erbowego – zastosowanie kliniczne –

Ocena porównawcza skuteczności termabrazji skóry twarzy przy użyciu lasera CO2 i erbowego - zastosowanie kliniczne

nr 4 (9)/lipiec-sierpień 2000

Ocena porównawcza skuteczności termabrazji skóry twarzy przy użyciu lasera CO2 i erbowego - zastosowanie kliniczne

Artykuł stanowi drugą część porównawczej oceny skuteczności
odnawiania skóry przez lasery CO2 i erbowe. Omówiono
praktyczne aspekty oddziaływania tych laserów na skórę ze
szczególnym uwzględnieniem zalet i wad oraz wskazań i
przeciwwskazań do ich stosowania. Oceniono szybkość gojenia się
skóry i ustępowania rumienia po zastosowaniu tych
laserów. Przedstawiono prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań i
objawów niepożądanych do zabiegu oraz konieczność stosowania
środków znieczulających. Oba systemy laserowe mogą osiągać
doskonałe rezultaty w usuwaniu zmarszczek i blizn, zwłaszcza na
skórze twarzy. Lasery erbowe są bardziej odpowiednie do usuwania
zmarszczek powierzchownych, szczególnie jeśli te występują na
ciemniejszej skórze. Lasery CO2 są wciąż najlepsze do odnawiania
skóry wiotkiej z głębokimi zmarszczkami.

Comparative assessment of a full face laser resurfacing by CO2 and Erbium lasers - practical aspects

The article presents the second part of a comparative assessment of how
successful CO2 and Erbium lasers are in skin resurfacing. Practical
aspects of tissue interaction in both systems are discussed -
especially: advantages, disadvantages, indications and
contraindications. Assessment of epitelization and reduction of redness
as well as complications and side effects after laser resurfacing are
discussed. Both laser systems can achieve excellent results, however
Erbium lasers are better for darker skin and superficial wrinkles and
CO2 lasers are more successful for deep lines and loose skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku