Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Terapia hormonalna w trądziku

Terapia hormonalna w trądziku

nr 5 (76)/wrzesień-październik 2011

Terapia hormonalna w trądziku

Słowa kluczowe: trądzik, antykoncepcja hormonalna, hyperandrogenizm, antyandrogeny, estrogeny, androgeny, hyperkeratynizacja

Do powstawania trądziku prowadzi wiele zmian związanych z hiperandrogenizacją, stymulacją produkcji gruczołów łojowych oraz hiperkeratynizacją. Schorzenie najczęściej dotyczy kobiet i dziewcząt pomiedzy 12. a 24. rokiem życia. Możliwości leczenia jest wiele, za jedną z dostępnych i skutecznych jego form uznaje się hormonoterapię.
Antykoncepcja estrogenowo-progestagenowa ma szereg działań nie związanych z kontrolą płodności. Na podstawie wielu badań wykazano, że dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna jest skuteczną formą terapii zmian trądzikowych, przede wszystkim ze względu na działanie antyandrogenne. Dostępna jest duża różnorodność form i dawek leczenia antykoncepcyjnego. Leki najnowszych generacji uważane są za bezpieczne, jednak przestrzegane muszą być zasady ich stosowania. Dobór preparatu musi uwzględniać jego tolerancję, a także indywidualne preferencje i możliwości pacjentki.

Hormonal treatment of acne

Key words: acne, hyperandrogenism, contraception, oral contraception, combined contraception, antiandrogens, hyperkeratinization

Development of acne is multifactorial. It is associated with hyperandrogenism, overproduction of sebum and hyperkeratynization. Most often it affects women and adolescents between 12 and 24 years of age. There are various treatment approaches towards acne. It is known that modern contraceptives have various non-contraceptive effects, which include antiandrogenic action. Therefore hormonotherapy with combined contraceptives is believed to be an effective method in reducing lesions associated with acne. Numerous combinations of doses and different administration routes are available on the market. With a thorough knowledge of their proper use and potential risks, hormonal treatment may by safely and effectively utilized in women with acne. Every patient has to be counseled individually in order to choose proper treatment method.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku