Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wizerunek ciała pacjenta z problemami natury estetycznej

Wizerunek ciała pacjenta z problemami natury estetycznej

nr 5 (76)/wrzesień-październik 2011

Wizerunek ciała pacjenta z problemami natury estetycznej

Słowa kluczowe: wizerunek ciała, wygląd zewnętrzny, medycyna estetyczna

W grupie pacjentów z problemami natury estetycznej przeprowadzono ocenę zadowolenia i stopnia ważności wyglądu dla własnej atrakcyjności, a tym samym samopoczucia za pomocą Skali Zadowolenia z Poszczególnych Części i Parametrów Ciała oraz Skali Oceny Ważności Poszczególnych Części i Parametrów Ciała dla Własnej Atrakcyjności Fizycznej. Wykazano, że najmniejsze zadowolenie dotyczyło: okolicy brzucha, ud oraz twarzy. Natomiast najważniejsze znaczenie dla własnej atrakcyjności fizycznej badani przypisywali twarzy i wadze ciała.
Pacjenci z problemami natury estetycznej starają się je ukryć lub zatuszować i w tym celu stosują różnorodne metody. Do oceny rodzaju stosowanych metod i ich skuteczności wykorzystano Skalę Stosowania Metod Poprawy Wyglądu oraz Skalę Oceny Skuteczności Metod Poprawy Wyglądu. Badani oceniali następujące metody poprawiania wyglądu zewnętrznego: odpowiednią dietę, kurację odchudzającą, ćwiczenia fizyczne, zabiegi kosmetyczne, nowe ubrania, operacje plastyczne oraz zabiegi medycyny estetycznej.
Odnotowane wyniki wskazują, że najczęściej i w miarę regularnie wybierane są najprostsze i przyjemne metody, takie jak zakupy nowych ubrań i zabiegi kosmetyczne, a rzadziej metody wymagające wyrzeczeń lub rekonwalescencji: kuracje odchudzające lub operacje plastyczne. Natomiast w ocenie skuteczności najwyżej oceniane są zabiegi medycyny estetycznej, ćwiczenia fizyczne i zabiegi kosmetyczne.

The image of the patient's body with the problems of aesthetic

Key words: body image, appearance, aesthetic medicine

Within the group of patients with aesthetic problems an estimation of satisfaction and the degree of importance of appearance on subjective attractiveness and comfort was carried out with the Scale of Satisfaction with the Particular Parts and Body Parameters and Evaluation Scale of Importance of the Particular Parts and Body Parameters for Patient's Subjective Physical Attractiveness. We demonstrated that the lowest satisfaction concerned the areas of abdomen, thighs, and face. The examined persons considered face and body weight as definitely utmost important for their subjective physical attractiveness.
Patients with aesthetic problems try to hide or suppress their defects using different methods. In order to assess the particular methods and their effectiveness, we applied the Scale of Application of Appearance Improvement Methods and Scale of Assessment of Appearance Improvement Methods Effectiveness. The examined patients evaluated the following methods of appearance improvement: proper diet, slimming treatment, physical exercise, cosmetic treatment, new clothes, plastic surgeries and aesthetic medicine treatment. The obtained results show that the simplest and most pleasant methods, such as purchase of new clothes and cosmetic treatment are most commonly and quite regularly chosen, whereas methods requiring sacrifice or convalescence, such as slimming treatment or plastic surgeries are less frequently chosen. When it comes to evaluation of method effectiveness, the most valued are aesthetic medicine treatment, physical exercise, and cosmetic treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku