Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kiła i infekcja wirusem HIV - niebezpieczne połączenie. Opis przypadku

Kiła i infekcja wirusem HIV - niebezpieczne połączenie. Opis przypadku

nr 6 (77)/listopad-grudzień 2011

Kiła i infekcja wirusem HIV - niebezpieczne połączenie. Opis przypadku

Słowa kluczowe: kiła, HIV, diagnostyka, infekcja towarzysząca

Kiła jest chorobą przenoszoną drogą płciową. Częstość zachorowań na nią wzrasta na całym świecie przede wszystkim wśród osób zakażonych wirusem HIV. Przebieg kiły u pacjentów HIV-pozytywnych może charakteryzować się odmiennym od typowego obrazem klinicznym, a badania serologiczne krwi mogą długo pozostawać fałszywie ujemne. Prezentujemy przypadek 34-letniego mężczyzny o orientacji homoseksualnej, z długo utrzymującymi się zmianami plamistymi na skórze dłoni i podeszwach stóp, u którego w kontekście całokształtu obrazu klinicznego, wyników badań serologicznych krwi oraz wywiadu rozpoznano z opóźnieniem kiłę II okresu nawrotowego. Diagnostyka zmian skórnych u pacjentów HIV-pozytywnych może stwarzać trudności, wymaga jednak zawsze wnikliwej obserwacji w kierunku zakażenia kiłą i powinna być prowadzona w ośrodkach o wysokim stopniu referencyjności w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową.

Syphilis and HIV infection "a dangerous combination" case report

Key words: syphilis, HIV, diagnostics, co-infection

Syphilis is a sexually transmitted disease. Incidence of syphilis is increasing worldwide, particularly among people infected with HIV. The course of syphilis in HIV-positive patients may have a different from the typical clinical picture and serology blood can long remain falsely negative. We present the case of 34-year-old man who has sex with men, with long persisting macular lesions on the skin of hands and soles of the feet in whom in the context of the overall clinical picture, the results of serological tests of blood and an medical history with significant delay there was diagnosed secondary syphilis. Diagnosis of skin lesions in HIV-positive patients may present diagnostic difficulties, however, always requires careful observation for syphilis and should be conducted in reference centers for the diagnosis and treatment of sexually transmitted infections.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku