Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Siara bydlęca - właściwości i zastosowanie -

Siara bydlęca - właściwości i zastosowanie

nr 6 (77)/listopad-grudzień 2011

Siara bydlęca - właściwości i zastosowanie

Słowa kluczowe: siara, laktoferyna, gojenie ran

Siara jest wydzielana przez gruczoły mleczne ssaków w pierwszych dniach po porodzie. Zawiera szereg cennych substancji, mających korzystny wpływ na organizm człowieka. Jest źródłem białek kazeinowych i serwatkowych, immunoglobulin, laktoferyny (glikoproteiny o działaniu m.in. przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym i przeciwnowotworowym), lizozymy oraz polipeptydu bogatego w prolinę. Siara bydlęca znalazła zastosowanie w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, chorobach infekcyjnych, we wspomaganiu leczenia chorób neurologicznych oraz w preparatach przyspieszających gojenie ran i regenerację skóry.

Colostrum bovinum - properties and use

Key words: colostrum, laktoferrin, wound healing

Colostrum is secreted by the lactic glands of mammals in the first days after parturition. It contains many valuable substances that have beneficial effects on the human body. It is a source of casein and whey proteins, immunoglobulins, laktoferrin ? glycoprotein that has got antibacterial, antiviral, antifungal and anticancer properties, lisozyme and proline-rich polipeptyde. Bovine colostrums is used as a treatment in gastrointestinal diseases, infectious diseases, supporting in neurological diseases and in preparations to improve wound healing and skin regeneration.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku