Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Akwaporyny - wpływ na funkcjonowanie skóry oraz ich aktywatory w kosmetykach

Akwaporyny - wpływ na funkcjonowanie skóry oraz ich aktywatory w kosmetykach

nr 1 (78)/2012

Akwaporyny - wpływ na funkcjonowanie skóry oraz ich aktywatory w kosmetykach

Słowa kluczowe: akwaporyny, nawilżenie skóry, transport cząsteczek

Odpowiednie nawilżenie skóry ma kluczowe znaczenie dla zachowania jej podstawowych funkcji. Jest uważane za najistotniejszy czynnik pielęgnacji przeciwstarzeniowej, mający wpływ na wygląd skóry i jej właściwości jako bariery ochronnej. Poziom nawilżenia zależy od utrzymania właściwej proporcji pomiędzy dostarczaniem wody z wnętrza skóry właściwej a jej utratą przez naskórek. Od dawna znana jest hipoteza dotycząca szczególnego mechanizmu odpowiedzialnego za transport wody przez błony komórkowe. Domniemano, że muszą w nich istnieć swoiste kanały, które umożliwiają intensywny, pozbawiony oporu przepływ wody i cząsteczek niektórych innych substancji, odgrywając istotną rolę w zwiększaniu nawilżenia naskórka. Obecność akwaporyn (o charakterze białkowym) potwierdzono w skórze człowieka, nerkach, drogach oddechowych i oku. W 2003 r. Peter Agre i Roderick MacKinnon otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za badania nad nimi.Stymulowanie aktywności akwaporyn w skórze może stać się jednym ze sposobów intensywnej pielęgnacji skóry. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu substancji - najczęściej ekstraktów roślinnych - dla których wykazano działanie pobudzające funkcjonowanie akwaporyn na poziomie ekspresji genów oraz stymulację tych białek w błonach komórkowych. Trwają badania mające dokładnie określić rodzaj i właściwości potencjalnych składników preparatów kosmetycznych.
Funkcja transportowa akwaporyn może być również w nieswoisty sposób hamowana m.in. przez związki rtęci, złota, srebra, insulinę, niskie pH oraz promienie UV. W niektórych przypadkach zmniejszenie transportu wody przez błony komórkowe może być pożądane, np. przy obrzękach lub wytwarzaniu zbyt dużych ilości moczu.Badania akwaporyn mogą dać początek ich wykorzystaniu zarówno w kosmetologii, jak i w medycynie - do produkcji nowego rodzaju leków.

Aquaporins ? influence on skin function and their activators in cosmetics

Key words: aquaporins, skin hydration, transport of molecules

Appropriate skin hydration is essential for its primary functions. It is considered the most important factor in anti-aging skin care. It affects the skin appearance and properties and acts as a protective barrier. Skin moisture level depends on the ratio between the water supply from the dermis interior and its loss through the epidermis. It was known the hypothesis regarding the mechanism responsible for the water transport across cell membranes. It was alleged that must be specific pores or channels allowing intensive water flow without resistance and they must play an important role in increasing the epidermis hydration.It was confirmed that aquaporins in human skin, kidney, respiratory tract and eye are composed of four monomers. Peter Agre and Roderick McKinney were awarded The Noble Prize in chemistry in 2003 for aquaporins research. Stimulation of aquaporins activity in the skin is the chance to be the method for more intensive skin care. This is possible thanks of the use of herbal substances - usually from the plant extracts - which stimulate aquaporin gene expression and stimulate aquaporin function in cell membranes. In many laboratories studies on these substances are in progress for determining their nature and properties as a potential cosmetic ingredients.
Aquaporins transport function may be inhibited in non-specific manner by mercury, gold, silver, insulin, low pH and UV rays. In some cases inhibition of water transport cross the cell membranes may be favorable eg. in edema or in poliuria.
Studies on aquaporins could be the beginning of work either on their use in cosmetology, or on the production of new types of medicinal products.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku