Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Mięczak zakaźny

Mięczak zakaźny

nr 1 (78)/2012

Mięczak zakaźny

Słowa kluczowe: mięczak zakaźny, leczenie, wodorotlenek potasu

Mięczak zakaźny jest chorobą skóry i błon śluzowych wywołaną przez wirusy z grupy ospy, charakteryzującą się występowaniem na skórze twardych, perłowatych guzków z zagłębieniem w części środkowej. Może dotyczyć całej populacji, lecz najczęściej występuje u dzieci i osób z atopią bądź obniżoną odpornością. Zmiany lokalizują się przeważnie na twarzy, dłoniach i w okolicy narządów płciowych. U osób z prawidłową odpornością i bez cech atopii leczenie jest zwykle zbędne. Natomiast u chorych na AZS i z obniżoną odpornością zaleca się preparaty o działaniu immunomodulującym i przeciwwirusowym.

Molluscum contagiosum

Key words: molluscum contagiosum, treatment, potassium hydroxide

Molluscum contagiosum is a disease of the skin and mucous membranes caused by viruses of the pox group, characterized by the presence of skin hard pearl nodules with a characteristic umbilical recess in the middle. It can affect anyone, but is most common among children and adults with atopic and immunodeficiencies. The most frequent localisation of lesions are the face, hands and genital area. In patients with normal resistance and no signs of atopy, treatment is usually unnecessary. In patients with atopy and the immunocompromised, immunomodulating preparations and antiviral therapy are recommended.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku