Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności pielęgnacji skóry wrażliwej naczyniowej po zabiegach dermatochirurgicznych i estetycznych preparatami linii Xylogic Anti-Redness

Ocena skuteczności pielęgnacji skóry wrażliwej naczyniowej po zabiegach dermatochirurgicznych i estetycznych preparatami linii Xylogic Anti-Redness

nr 1 (78)/2012

Ocena skuteczności pielęgnacji skóry wrażliwej naczyniowej po zabiegach dermatochirurgicznych i estetycznych preparatami linii Xylogic Anti-Redness

Słowa kluczowe: skóra wrażliwa naczyniowa, rumień, teleangiektazje

Wstęp: Skóra wrażliwa z zaburzeniami naczynioruchowymi (skóra wrażliwa naczyniowa) jest bardzo częstym problemem kosmetycznym i terapeutycznym. Ze względu na złożoną, wieloczynnikową i nie w pełni poznaną patogenezę stanowi wyzwanie terapeutyczne.
Cel badań: Ocena skuteczności preparatów z linii Xylogic Anti-Redness w kompleksowym leczeniu chorych ze skórą wrażliwą naczyniową.
Materiał i metody: Badaniem objęto 63 osoby (56 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku od 23 do 64 lat (średnia 42 lata) z problemem skóry wrażliwej naczyniowej. Objawy kliniczne oceniano przed leczeniem i po nim, na podstawie 4-stopniowej (0-3) skali NRS (National Rosacea Society) oraz dolegliwości subiektywnych podawanych przez badane osoby. Pacjentów leczono za pomocą urządzeń wykorzystujących Intensive Pulse Light (IPL), Variable Pulse Light (VPL) oraz laserem KTP. Podczas leczenia badani stosowali krem (Xylogic Anti-Redness Protective Oxygene Cream) oraz nanoserum (Xylogic Anti-Redness Protective Nanoserum), jak również byli poddawani zabiegom profesjonalnym z zastosowaniem maski kriogenicznej (Xylogic Anti-Redness Professional Cryogenic Mask). Czas leczenia wynosił 8 tygodni.
Wyniki: U wszystkich badanych obserwowano znamienną redukcję objawów naczyniowych w zakresie rumienia napadowego, utrwalonego oraz teleangiektazji. Wszyscy badani podawali zmniejszenie objawów subiektywnych w zakresie świądu (50,57% vs 6,35%), pieczenia skóry (76,19% vs 6,35%) oraz jej suchości (50,79% vs 4,76%). Badani bardzo wysoko ocenili właściwości kosmetyczne preparatów Xylogic Anti-Redness.
Wnioski: Preparaty linii Xylogic Anti-Redness są skuteczne i bezpieczne w kompleksowym leczeniu pacjentów ze skórą wrażliwą naczyniową. Mogą być kojarzone z procedurami z zakresu dermatochirurgii i medycyny estetycznej, a także w monoterapii.

The assessment of the sensitive skin with vasomotor disorders care with Xylogic Anti-Redness products after dermatosurgery and esthetic procedures: expert opinion

Key words: sensitive skin with vasomotor disorders, flushing, erythema, teleangiectasia

Introduction: Sensitive skin with vasomotor disorders is a very common therapeutic and cosmetic problem. Pathogenesis is complex, multifactorial and still not well understood. Treatment of sensitive skin still is a challenge.
Aim: To evaluate the efficacy of Xylogic Anti-Redness in complex treatment of the patients with sensitive skin with vasomotor disorders.
Material and methods: We analyzed 63 patients (56 females, 7 males) from 23 to 64 years old (median age 42) with sensitive skin with vasomotor disorders. The clinical symptoms assessment before and after therapy were based on the four-step (0-3) NRS scale ? National Rosacea Society and subjectivelyby the patients. Patients were treated with Intensive Pulse Light, Variable Pulse Light and KTP laser. During the treatment they also used at home Xylogic Anti-Redness Protective Oxygene Cream and Xylogic Anti-Redness Protective Nanoserum. Patients were also treated with Xylogic Anti-Redness Professional Cryogenic Mask. The average time of the therapy was 8 weeks.
Results: The significant decrease of cutaneous vasomotor disorders symptoms (flushing, facial erythema and teleangiectasia) was observed. We also noticed reduction of subjective symptoms: itch (50.57% vs 6.35%), skin burning (76.19% vs 6.35%) and dryness (50.79% vs 4.76%).
Conclusion: Xylogic Anti-Redness products are safe and effective in the complex treatment of the patients with sensitive skin with vasomotor disorders. They can be used in monotherapy as well as in connection with dermatosurgery and esthetic procedures. In the understanding of immunological phenomena in plaque psoriasis have led to new ways of research, which aim to provide highly specific drugs with a unique range of activities and limited practical use to a single disease.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku