Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena kliniczna działania preparatów nawilżających

nr 1 (1)/kwiecień-maj 1999

Ocena kliniczna działania preparatów nawilżających

W celu oceny skuteczności preparatów nawilżających wybrano tzw.
regression method. Tę udoskonaloną procedurę badawczą przyjęto dla
oceny tempa występowania efektów leczniczych stosowania tych
preparatów, całkowitego ich efektu leczniczego i utrzymywania
tego efektu w czasie, a także możliwości jego powtarzania.

Clinical assessment of moisturizers

The regression method is the method of choice for the evaluation of dry
skin treatment products. The refined procedure allows for the
assessment of the rate of effect, total treatment effect, and the
persistence of the treatment effect with accurate and reproducible
results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku