Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie modeli ludzkiego naskórka do oceny drażniącego skórę potencjału produktów kosmetycznych

Zastosowanie modeli ludzkiego naskórka do oceny drażniącego skórę potencjału produktów kosmetycznych

nr 2 (79)/2012

Zastosowanie modeli ludzkiego naskórka do oceny drażniącego skórę potencjału produktów kosmetycznych

Słowa kluczowe: ocena potencjału drażniącego skórę, ocena bezpieczeństwa kosmetyku, model EpiDermTM

Ocena bezpieczeństwa wyrobów kosmetycznych stanowi ważne zagadnienie dla producentów kosmetyków. Potencjalne działanie drażniące można przewidzieć za pomocą systemów badań in vitro, pod warunkiem zachowania przez te modele złożoności bariery czynnościowej skóry in vivo. Celem prezentowanej pracy była ocena potencjału drażniącego różnych wyrobów kosmetycznych na modelu zrekonstruowanego naskórka ludzkiego EpiDermTM. W badaniu wykazano, że testy in vitro, stanowiąc alternatywę dla badań z zastosowaniem zwierząt, pozwalają na wstępną ocenę bezpieczeństwa danego wyrobu kosmetycznego. Jednak w celu oceny użyteczności modeli zrekonstruowanego naskórka ludzkiego w prognozowaniu podrażnienia skóry in vivo niezbędne są dalsze badania.

Skin model dermal irritancy testing of cosmetics

Key words: skin irritation testing, safety assessment of cosmetics, EpiDermTM model

The potential of cosmetic formulations to induce skin irritation is an important consideration for cosmetics producers. Irritation potential may be predicted by in vitro systems, provided they are sufficiently complex to mimic skin barrier in vivo. The objective of this work was to evaluate dermal irritation potential of different cosmetic formulations using human epidermis model EpiDermTM. Our study showed that in vitro tests, being alternative to animal testing, allow for preliminary assessment of cosmetic formulations irritating potential. However, further studies are required to evaluate the usefulness of in vitro epidermis models to predict in vivo skin irritation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku