Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Badanie skuteczności działania kwasu hialuronowego na skórę - testy in vivo

Badanie skuteczności działania kwasu hialuronowego na skórę - testy in vivo

nr 2 (79)/2012

Badanie skuteczności działania kwasu hialuronowego na skórę - testy in vivo

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, testy in vivo, humektanty, pomiary nawilżenia, natłuszczenia skóry i przeznaskórkowej utraty wody (TEWL)

Wstęp: Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie kwasem hialuronowym (HA) jako aktywnym składnikiem kosmetyków zaowocowało wprowadzeniem na rynek szeregu innowacyjnych preparatów, zawierających go w swoim składzie. Kwas hialuronowy zawdzięcza swój sukces przede wszystkim szczególnym właściwościom fizykochemicznym i biologicznym, które warunkują odpowiednie uwodnienie tkanek, zachowanie przestrzeni pozakomórkowej oraz transport jonów i składników odżywczych. Skuteczność jego działania można potwierdzić zarówno w badaniach in vitro z zastosowaniem modeli hodowli komórkowych lub ekwiwalentów skóry, jak i w testach in vivo, prowadzonych na skórze człowieka. Badania metodą in vivo prowadzone są u zdrowych ochotników, których dobiera się pod względem płci, wieku oraz rodzaju cery.
Cel: Ocena skuteczności działania kwasu hialuronowego jako aktywnego składnika preparatów kosmetycznych.
Materiał i metody: Badaniami objęto 20 kobiet w wieku 19-28 lat, o zdrowej, przeważająco mieszanej cerze. Stan skóry probantów oceniano za pomocą pomiarów poziomu nawilżenia, natłuszczenia skóry i pomiaru przeznaskórkowej utraty wody (TEWL).
Wyniki: Emulsja z kwasem hialuronowym powodowała zmniejszenie TEWL poprzez tworzenie hydrofilowej warstwy na powierzchni naskórka. Ze względu na zbyt dużą wielkość cząsteczki, kwas hialuronowy nie przenikał do obszarów wodnych wewnątrz warstwy rogowej. Po 3 tygodniach stosowania preparatu zaobserwowano wzrost natłuszczenia oraz nawilżenia naskórka.
Wnioski: Zmniejszenie TEWL jest bezpośrednio związane ze wzrostem nawilżenia naskórka. Zarówno emulsja z kwasem hialuronowym, jak i bez niego w podobnym stopniu zwiększały poziom natłuszczenia skóry. Świadczy to o wpływie lipofilowej bazy na poziom natłuszczenia.

Efficiency estimation of hyaluronic acid - in vivo tests

Key words: Key words: hyaluronic acid, in vivo studies, humectants, skin surface hydration measurements, sebum measurements, transepidermal waterloss (TEWL) measurements

Introduction: A recent increase of interest in hyaluronic acid (HA) has resulted in launching a wide variety of new skincare products containing this active cosmetic ingredient. The unique nature of HA is connected with its physicochemical and biological properties which are responsible for proper tissue hydration and transport of ions and nutrients. Its efficiency can be confirmed both by in vitro studies with the application of cell culture models or skin equivalents and by in vivo tests on human skin. The in vivo studies are usually conducted in healthy volunteers taking into account their gender, age and skin type.
Aim: The assessment of efficiency of hyaluronic acid as an active cosmetic ingredient in in vivo tests was reported in this article.
Material and methods: Twenty female volunteers aged 19-28 with healthy and mixed skin were investigated. The measurements of skin surface hydration, sebum content and transepidermal waterloss (TEWL) were performed to assess the skin condition of the volunteers.
Results: Emulsion with hyaluronic acid caused decrease in TEWL by forming hydrophilic film on the epidermis surface. Hyaluronic acid was not able to penetrate stratum corneum because of its molecular size. After 3-weeks we observed increasing in sebum and skin hydration.
Conclusions: Decrease in TEWL is strongly connected with increase in skin hydration. Both emulsion with and without hyaluronic acid increase sebum content that can be explained by the influence of the lipophilic basis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku