Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Antybiotykoterapia jako istotny element leczenia trądziku pospolitego

Antybiotykoterapia jako istotny element leczenia trądziku pospolitego

nr 2 (79)/2012

Antybiotykoterapia jako istotny element leczenia trądziku pospolitego

Słowa kluczowe: trądzik pospolity, antybiotykoterapia, leczenie trądziku pospolitego

Trądzik pospolity jest najczęstszą chorobą dermatologiczną, o wieloczynnikowej etiopatogenezie. Składają się na nią: hormonalnie zależny przerost gruczołów łojowych oraz łojotok, nieprawidłowe i nadmierne rogowacenie ujść mieszków, namnażanie Propionibacterium acnes oraz rozwój reakcji zapalnych i immunologicznych w obrębie mieszków włosowych. Leczenie trądziku jest procesem przewlekłym i ma na celu łagodzenie objawów, zapobieganie bliznowaceniu, wsparcie psychiczne pacjenta, a także jego edukację. Wyróżnia się w nim preparaty miejscowe i ogólne o działaniu komedolitycznym, przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym. Wśród leków mających wielokierunkowe działanie przeciwtrądzikowe nadal istotną rolę odgrywają antybiotyki.
Miejscowa antybiotykoterapia stosowana w trądziku ogranicza się przede wszystkim do erytromycyny i klindamycyny. Może to być jedyna forma leczenia u pacjentów z trądzikiem zaskórnikowym oraz łagodną postacią trądziku grudkowo-krostkowego, czyli u około 60% chorych. Aktualnie zalecana jest mająca wiele zalet terapia polegająca na łączeniu antybiotyku z retinoidem lub z nadtlenkiem benzoilu.
Ogólna antybiotykoterapia jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu w trądziku grudkowo-krostkowym o średnim nasileniu oraz jako leczenie alternatywne w ciężkim trądziku ropowiczym. Opiera się nadal na tetracyklinie i jej pochodnych oraz makrolidach. Jest znacznie skuteczniejsza niż antybiotyki miejscowe, niestety obarczona większą liczbą działań niepożądanych. Skuteczna antybiotykoterapia w trądziku powinna być dostosowana do postaci choroby, nasilenia objawów, wieku pacjenta, towarzyszących chorób, pory roku, a także zyskać aprobatę chorego ze względu na przewlekłość kuracji.

Antibiotic therapy as a significant part of acne vulgaris treatment

Key words: Key words: acne vulgaris, antibiotic therapy, acne vulgaris treatment

Acne vulgaris is the most common dermatologic disease of multifactorial etiopathogenesis. It includes hormonally induced hypertrophy of sebaceous glands, seborrhea, improper and increased hair follicle keratinization, increased growth of Propionibacterium acnes and development of inflammatory and immunologic reactions in hair follicles.
Treatment of acne vulgaris is a chronic process and it aims to decrease clinical symptoms, prevent scarring, be patient?s psychological support and educate.
One can distinct topical and systemic preparations of comedolytic, antibacterial and anti-inflammatory activity. Among medications that characterize by multidirectional activity against acne, antibiotics still play a significant role in therapy of described dermatosis.
Erythromycin and clindamycin are main topical antibiotics used in acne treatment. External treatment as monotherapy might be used in patients with comedonal acne and mild form of papulopustular acne, that is in 60% of all patients. Actually one recommend combination therapy of antibiotic and retinoid or benzoyl peroxide that is characterized by many advantages.
Systemic antibiotic therapy is recommended as a first choice medication in papulopustular acne of moderate intensity and as an alternative treatment in severe phlegmonous acne. It is still based on tetracycline, its derivatives and macrolides. It is much more effective than topical antibiotics, unfortunately causes more side effects.
Effective antibiotic therapy in acne should be adjusted to the form of disease, intensity of symptoms, patient?s age, additional disorders, season of the year and should be approved by the treated individual due to chronic therapeutic process.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku