Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Autoimmunologiczne i psychologiczne aspekty bielactwa (I)

Autoimmunologiczne i psychologiczne aspekty bielactwa (I)

nr 2 (79)/2012

Autoimmunologiczne i psychologiczne aspekty bielactwa (I)

Słowa kluczowe: bielactwo nabyte, teoria autoimmunologiczna, aspekty psychologiczne

Bielactwo nabyte jest ogólnoustrojową, idiopatyczną chorobą skóry, charakteryzującą się występowaniem odgraniczonych, odbarwionych plam, które są wynikiem utraty melanocytów naskórkowych lub zmiany ich struktury. Etiologia choroby jest nieznana. Jej powstanie tłumaczy się najczęściej teorią autoimmunologiczną, neurogenną lub cytotoksyczną. Najlepiej udokumentowaną i najpopularniejszą jest patogeneza oparta o reakcje autoimmunologiczne.
Leczenie bielactwa jest trudne i często mało skuteczne. Dotychczas brak standardów w prowadzeniu chorego na vitiligo. Mimo że jednostka ta uważana jest za defekt kosmetyczny, psychospołeczne skutki bielactwa mogą być ogromne.

Autoimmunological and psychological aspects of vitiligo

Key words: vitiligo, autoimmunological aspect, psychological aspect

Vitiligo is the systemic and idiopathic disease characterized by well circumscribed depigmented patched of the skin. Depigmented lesions are the result of melanocytes depletion or changed of structure of epidermal melanocytes. Etiopatology of vitiligo is unknown. Various theories such as the autoimmune, neural and autocytotoxic have been proposed. The most popular and well documented is autoimmunologic hypotesis.
The treatment of vitiligo is difficult and often unsatisfactory, moreover there are not standards of treatment. Vitiligo is frequently treated as cosmetological deffect but it causes usually serious psychological consequences.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku