Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Czynnościowe i estetyczne problemy w chirurgicznym leczeniu chorych z rakiem skóry twarzy –

Czynnościowe i estetyczne problemy w chirurgicznym leczeniu chorych z rakiem skóry twarzy

nr 5 (10)/wrzesień-październik 2000

Czynnościowe i estetyczne problemy w chirurgicznym leczeniu chorych z rakiem skóry twarzy

W oparciu o doświadczenie własne przedstawiono zasadnicze czynnościowe
i estetyczne aspekty, które należy brać pod uwagę w operacyjnym
leczeniu chorych z nowotworami skóry twarzy. Uwzględnienie tych
czynników, dzięki precyzyjnemu planowaniu zabiegu, radykalności
usuwania guza, właściwemu dobraniu sposobu rekonstrukcji i opieki
pooperacyjnej, pozwala na osiągnięcie lepszych wyników leczenia.

Functional and aesthetic problems in surgical management of patients with skin cancers of the face

On the base author's experiences, general functional and aesthetic
aspects, which should be considered in surgical treatment of skin
cancers of the face, are presented. These aspects together with
carefully planning the operation, radical tumor removing, appropriate
method of tissue reconstruction and proper postoperative care enable to
achieve better results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku