Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (V). Dieta w leczeniu ran

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (V). Dieta w leczeniu ran

nr 2 (79)/2012

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (V). Dieta w leczeniu ran

Słowa kluczowe: rany przewlekłe, gojenie, witaminy A, C i E, arginina, glutamina, HMB, lizyna, prolina, cynk, miedź, żelazo.

Rana jest przerwaniem ciągłości skóry lub błony śluzowej, do którego dochodzi pod wpływem różnego rodzaju czynników: mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. Zmiany te mogą mieć charakter powierzchowny bądź głęboki. Wyróżnia się rany ostre i przewlekłe. Te ostatnie powstają jako następstwo urazów lub przewlekłych stanów chorobowych. W przeciwieństwie do ran ostrych, mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Ich leczenie wymaga postępowania interdyscyplinarnego, które poza miejscowym i ogólnym leczeniem przyczynowym obejmuje również eliminację czynników opóźniających gojenie ? w tym zalecenia dietetyczne dla pacjentów.
Wiele badań naukowych potwierdza ścisły związek między stanem odżywienia a szybkością gojenia się ran. Czynnikiem niezbędnym do prawidłowego procesu odtwórczego jest odpowiednie nawodnienie. Dieta podczas gojenia ran powinna być lekkostrawna i bogata w witaminy A, C i E. Organizm w fazie gojenia wykazuje ponadto zwiększone zapotrzebowanie na białka i aminokwasy (zwłaszcza argininę, glutaminę, HMB, lizynę i prolinę), ważne dla właściwego funkcjonowania systemu odpornościowego. Pierwiastki śladowe niezbędne w tym okresie to cynk, miedź i żelazo. Należy pamiętać o unikaniu spowalniających procesy gojenia tłuszczów, np. kwasu omega-3.

Diet in wound healing

Key words: chronic wounds, healing, vitamin A, C and E, arginine, glutamine, HMB, lysine, proline, zinc, copper, iron

The wound is a break in the skin or mucous membrane, which occurs under the influence of different factors: mechanical, chemical, thermal, etc. These changes can be either superficial or deep. There are acute and chronic wounds. The latter arise as a consequence of injuries or chronic conditions. In contrast to acute wounds, chronic ones may persist for many months and even years. Their treatment requires an interdisciplinary procedure which, except for the causal, general and local treatment, also includes the elimination of the factors delaying healing ? including dietary recommendations for patients.
Many researches confirm the link between nutritional status and the rate of wound healing. Factor necessary for the proper restorative process is adequate hydration. Diet during wound healing should be easily digestible and rich in vitamins A, C and E. The body in the healing phase has also increased demand for protein and amino acids (especially arginine, glutamine, HMB, lysine and proline), important for the proper functioning of the immune system. Trace elements necessary in this period is zinc, copper and iron. It is necessary to avoid fats slowing down the healing process, such as omega-3 acid.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku