Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Trądzik osób dorosłych - nowe odkrycie czy dawna choroba odkryta na nowo?

Trądzik osób dorosłych - nowe odkrycie czy dawna choroba odkryta na nowo?

nr 3 (80)/2012

Trądzik osób dorosłych - nowe odkrycie czy dawna choroba odkryta na nowo?

Słowa kluczowe: trądzik osób dorosłych, epidemiologia, prezentacja kliniczna, aspekt psychologiczny, leczenie

Trądzik osób dorosłych wydaje się chorobą skóry coraz częściej obserwowaną w gabinetach dermatologicznych. Wyróżniamy dwie odmiany tego schorzenia - trądzik przetrwały oraz o późnym początku (po 25. roku życia). Zmiany kliniczne o bardziej zapalnym i naciekowym charakterze lokalizują się zwykle w dolnej partii twarzy (strefa U), powodując wiele problemów natury psychologicznej. Współpraca z pacjentem i wysoce empatyczne podejście lekarzy prowadzących jest postępowaniem ze wszech miar wskazanym i pozwala znacznie poprawić stosowanie się pacjentów do wskazań lekarskich w terapii tej niezwykle przewlekłej dermatozy.

Adult acne - novel entity or the old disease re-discovery?

Key words: adult acne, epidemiology, clinical picture, psychological features, therapy

Adult acne seems to be the more and more observed dermatological entity in the out-patients departments. It could be divided into persistent acne and adult onset acne (first development after the age of 25 years). Clinically, the lesions are more inflammatory and localized in the lower part of the face (U zone) and lead to numerous psychological disturbances. Patient-doctor interactions and highly empathic approach of the dermatologists is of high importance and allows to improve patients adherence in a very long term follow-up due to enormously chronic course of adult acne.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku