Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Terbinafina w lecznictwie dermatologicznym

Terbinafina w lecznictwie dermatologicznym

nr 3 (80)/2012

Terbinafina w lecznictwie dermatologicznym

Słowa kluczowe:  terbinafina, leki przeciwgrzybicze, grzybica skóry, grzybica owłosionej skóry głowy, grzybica paznokci

Terbinafina, należąca do grupy alliloamin, jest lekiem przeciwgrzybiczym przeznaczonym do stosowania ogólnego i miejscowego, wykazującym działanie grzybostatyczne i grzybobójcze, będące rezultatem hamowania epoksydazy skwalenowej. Specyfik ten charakteryzuje się szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego, obejmującym przede wszystkim dermatofity (najwyższa spośród preparatów przeciwgrzybiczych aktywność przeciw dermatofitom) oraz - w mniejszym zakresie - grzyby drożdżopodobne i pleśniowe.
Systemowa terapia terbinafiną dotyczy przede wszystkim zakażenia grzybiczego przydatków skóry - owłosionej skóry głowy i paznokci, a także rozległych i przewlekłych infekcji grzybiczych skóry gładkiej oraz stóp. Terbinafina w postaci preparatów doustnych nie jest polecana w leczeniu łupieżu pstrego. Miejscowo terbinafinę w monoterapii stosuje się z powodzeniem w zakażeniach grzybiczych skóry o niewielkim nasileniu i rozległości zmian. Jest również rekomendowana w leczeniu cięższych postaci grzybic powierzchownych, jako środek wspomagający przeciwgrzybicze leczenie systemowe.
Terbinafina należy do leków o dobrej tolerancji - poważne objawy niepożądane występują po jej zastosowaniu stosunkowo rzadko. Powyższe cechy leku powodują, że jego postacie przeznaczone do stosowania miejscowego, jak również preparaty doustne są niezwykle przydatne w praktyce dermatologicznej.

Terbinafine in dermatological treatment

Key words: terbinafine, antifungals, skin fungal infections, scalp fungal infection, onychomycosis

Terbinafine from the group of allyamines is a topical and systemic antifungal drug that demonstrates a fungistatic and fungicidal activity as a result of squalene epoxidase inhibition. This drug is characterized by a wide antifungal spectrum that includes first of all dermatophytes (the highest among antifungal preparations activity against dermatophytes) and - in minor extent - yeasts and moulds.
Systemic therapy by the use of terbinafine includes especially fungal infections of skin appendages - scalp and nails but also extensive and chronic fungal infections of glabrous skin and feet. Terbinafine as a general treatment is not recommended in therapy of pityriasis versicolor. Topical terbinafine in monotherapy is successfully used in skin fungal infections of slight intensity and extension of lesions. It is also recommended in case of more severe superficial fungal infections as a antifungal supporting therapy to systemic treatment.
Terbinafine is a drug with good tolerance - serious adverse effects after its usage occur relatively seldom. Above-mentioned features of described drug entail, that topical forms of terbinafine as well as systemic preparations are exceptionally useful in dermatological practice.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku