Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Makijaż korekcyjny: ocena właściwości korygujących oraz pielęgnacyjnych fluidu intensywnie kryjącego

Makijaż korekcyjny: ocena właściwości korygujących oraz pielęgnacyjnych fluidu intensywnie kryjącego

nr 3 (80)/2012

Makijaż korekcyjny: ocena właściwości korygujących oraz pielęgnacyjnych fluidu intensywnie kryjącego

Słowa kluczowe:  makijaż korekcyjny, fluid, ocena bezpieczeństwa, skuteczność działania, kamuflaż

Wstęp: Makijaż jest sztuką umożliwiającą poprawę wyglądu zewnętrznego. Może być wykorzystywany w celach estetycznych oraz jako uzupełnienie leczenia wielu chorób. Do zamaskowania niedoskonałości skóry służą techniki kryjące nazywane makijażem korekcyjnym lub makijażem medycznym.
Cel pracy: Celem badania była ocena bezpieczeństwa i skuteczności działania makijażu korekcyjnego u ochotników ze zmianami zabarwienia, trądzikiem pospolitym i trądzikiem różowatym.
Materiały i metody: Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa badanego produktu poprzez ocenę toksykologiczną receptury oraz badania in vitro na modelu naskórka EpiDerm i na błonie kosmówkowo-omoczniowej zarodka kurzego - test HET-CAM. Dokonano oceny dermatologicznej produktu w grupie 20 osób, wykonując test kontaktowy półotwarty, oraz przeprowadzono badanie aparaturowe i ankietowe skuteczności działania produktu.
Wyniki: Na podstawie oceny toksykologicznej, oceny bezpieczeństwa in vitro oraz badań dermatologicznych wykazano wysoki stopień bezpieczeństwa badanego fluidu. Badania aparaturowe wykazały poprawę nawilżenia, elastyczności i wygładzenia skóry oraz zmniejszenie ilości łoju. Zdecydowana większość ochotników pozytywnie oceniła właściwości użytkowe i aplikacyjne badanego kosmetyku.
Podsumowanie: Zastosowanie makijażu korekcyjnego w znaczący sposób poprawia wygląd skóry ochotników ze zmianami zabarwienia, trądzikiem pospolitym i różowatym. Produkty kryjące powinny zawierać substancje czynne istotne w pielęgnacji skóry problemowej. Makijaż może pomóc osobom ze zmianami skórnymi, zmniejszając stres i związane z tym zaburzenia natury psychologicznej.

Corrective make-up: the evaluation of camouflage and care properties of intensely covering foundation

Key words: corrective make-up, foundation, safety assessment, efficacy, camouflage

Introduction: Make-up is a kind of art which can improve the appearance. It may be used for an aesthetic purposes, as well as a supplementary treatment of many diseases. To mask different kinds of imperfections, a camouflage techniques so-called corrective make-up or medical make-up, might be used. The aim of this work was to evaluate safety and efficacy of corrective make-up in volunteers with hyperpigmentation, acne vulgaris and rosacea.
Materials and methods: The safety assessment of tested product was demonstrated by toxicological evaluation of the formula and by the in vitro studies on the human epidermis model EpiDerm and on the chicken embryo chorio - allantoic membrane - the HET-CAM test. The dermatological assessment of the product was performed in the group of 20 people, using the semi-open contact test. Moreover, questionnaire and instrumental studies of efficacy of the product were conducted.
Results: Based on the toxicological assessment, in vitro and dermatological studies, the high level of the product safety was demonstrated. The instrumental measurements revealed the improvement of moisturization, elasticity and smoothness of the skin, as well as reduction in the amount of sebum. The vast majority of volunteers positively evaluated the care and applicant properties of the product.
Conclusions: The corrective make-up significantly improves the appearance of the volunteers skin with hyperpigmentation, acne vulgaris and rosacea. Camouflage products should contain the active compounds, crucial for the problematic skin care. Camouflage can help people with skin imperfections, to deal with psychological stress and significantly improve their quality of life and moulds.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku