Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Analiza porównawcza dwóch wybranych metod leczenia przebarwień skóry

Analiza porównawcza dwóch wybranych metod leczenia przebarwień skóry

nr 3 (80)/2012

Analiza porównawcza dwóch wybranych metod leczenia przebarwień skóry

Słowa kluczowe:  przebarwienia skóry, kwas migdałowy, Cosmelan

Wprowadzenie: Przebarwienia skóry są coraz częściej występującym defektem kosmetycznym. Wieloraka etiopatogeneza sprawia, że leczenie tych zaburzeń jest trudne, a stosowane metody charakteryzują się różną skutecznością.
Cel pracy: Porównanie skuteczności dwóch metod leczenia przebarwień skóry: przy użyciu preparatu Cosmelan i kwasu migdałowego (Mandelac).
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 40 kobiet w wieku 18-60 lat, z umiejscowionymi na twarzy przebarwieniami typu naskórkowego. Połowa pacjentek była leczona preparatem Cosmelan. Zostały poddane 1 zabiegowi. W grupie drugiej zastosowano preparat Mandelac. Wykonano 8 zabiegów w tygodniowych odstępach. Działanie preparatów oceniano w oparciu o półilościową skalę intensywności przebarwień oraz subiektywną ocenę pacjentek.
Wyniki i wnioski: W badaniu wykazano, że Cosmelan i Mandelac dają klinicznie korzystne efekty w leczeniu przebarwień skóry. Obiektywnie skuteczniejszym preparatem w ich redukcji okazał się Cosmelan. Mandelac ma słabsze działanie depigmentacyjne, ale nie wykazuje działań niepożądanych.

Comparative analysis of two methods of melasma treatment

Key words: melasma, mandelic acid, Cosmelan

Introduction: Melasma is more and more frequent cosmetic defect. Diverse etiology makes treatment of such disorders rather difficult, and many clinically used methods have various effects.
Aim: To compare the efficacy of two methods of melasma treatment: with the use of Cosmelan and mandelic acid (Mandelac).
Material and methods: The study included 40 women of age 18-60 years, with epidermal hyperpigmentation located on the face. Half of the patients were treated with Cosmelan which was used in single application. The second group was treated with Mandelac which was applied 8 times with one-week intervals. The treatment effectiveness was assessed by semi-quantitative scale as well as by subjective patient?s evaluation.
Results and conclusions: Both examined preparations, Cosmelan and Mandelac, show clinically positive effects in the treatment of melasma. Cosmelan proved to be more effective one. Mandelac showed weaker depigmentation efficiency but it had not adverse effects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku