Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Starzenie się skóry i metody stosowane w zmniejszaniu jego objawów

Starzenie się skóry i metody stosowane w zmniejszaniu jego objawów

nr 3 (80)/2012

Starzenie się skóry i metody stosowane w zmniejszaniu jego objawów

Słowa kluczowe:  starzenie się skóry, substancje czynne, zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

Starzenie się skóry jest procesem fizjologicznym, na który nakładają się zjawiska starzenia wewnątrz- i zewnątrzpochodnego. Wśród przyczyn wewnątrzpochodnych wymienia się starzenie chronologiczne i hormonalne, natomiast zewnątrzpochodnych - m.in. przewlekłe działanie promieniowania ultrafioletowego oraz palenie tytoniu. Gruntowna znajomość mechanizmów starzenia się pozwala stosować efektywne metody spowalniające ten proces. Kluczową rolę odgrywa terapia miejscowa z zastosowaniem różnych substancji aktywnych, takich jak przeciwutleniacze, retinoidy, cukry, peptydy niskocząsteczkowe, alfa-hydroksykwasy, fitoestrogeny i filtry UV. Właściwą pielęgnację starzejącej się skóry uzupełniają metody zabiegowe, wśród których powszechne zastosowanie znajdują zabiegi radiofrekwencji (RF), złuszczania naskórka z zastosowaniem kwasów chemicznych i ich mieszanin, a także techniki mikrodermabrazji, podawania toksyny botulinowej i wypełniaczy skórnych na bazie kwasu hialuronowego, hydroksyapatytu wapnia, kwasu polimlekowego, jak również śródskórnych iniekcji przy użyciu techniki mezoterapii z zastosowaniem leków lub innych substancji biologicznie czynnych. Efekty prowadzonej terapii są uzależnione od wczesnego wdrożenia profilaktyki przeciwstarzeniowej, obejmującej styl życia i sposób odżywiania, oraz stopniowego, dopasowanego do problemu, włączania kolejnych procedur zabiegowych.

The aging of the skin and the methods used in reducing the symptoms

Key words: aging of the skin, active substances, treatments in aesthetic medicine

Skin aging is a physiological process, which overlap the two phenomena of intrinsic and extrinsic aging. Among the intrinsic reasons chronological and hormonal aging, while the extrinsic such as chronic effects of ultraviolet radiation and smoking are mentioned. A thorough knowledge of the mechanisms of aging allows for the application of effective methods for slowing down the process. The key role of local therapy is the application of various active ingredients such as antioxidants, retinoids, carbohydrates, low molecular weight peptides, alphahydroxacids, phytoestrogens and UV filters. Proper care of aging skin are completed by treatment methods, among which are widely used treatments: radio frequency (RF), exfoliation with chemical acids and its mixtures, microdermabrasion techniques, administration of botulinum toxin and dermal fillers based on hyaluronic acid, calcium hydroxylapatite, polylactic acid, as well as intradermal injection using the mesotherapy technique with drugs or other biologically active substances. The effects of the therapy depends on early implementation of preventive anti-aging lifestyle and diet and gradual, tailored to the problem, enabling subsequent treatment procedures.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku