Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wpływu wybranych czynników zewnętrznych na nasilenie zmian skórnych w przebiegu AZS

Ocena wpływu wybranych czynników zewnętrznych na nasilenie zmian skórnych w przebiegu AZS

nr 4 (81)/2012

Ocena wpływu wybranych czynników zewnętrznych na nasilenie zmian skórnych w przebiegu AZS

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, czynniki zewnętrzne, bariera naskórkowa, W-AZS, EASI

Poniższa praca poświęcona została problematyce wpływu wybranych czynników zewnętrznych na przebieg atopowego zapalenia skóry (AZS). Badaniami objęto grupę 22 pacjentów z rozpoznanym AZS. Do oceny nasilenia i rozległości stanu zapalnego skóry u wszystkich badanych zastosowano wskaźniki W-AZS i EASI oraz ankietę dotyczącą narażenia na czynniki zewnętrzne.
Głównym celem pracy była analiza wpływu czynników zewnętrznych na nasilenie stanu zapalnego i rozległości zmian skórnych. Badania wykazały znaczący wpływ suchego powietrza, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, detergentów oraz twardej wody na nasilenie stanu zapalnego, a także rozległości zmian w przebiegu AZS.
Wyniki obserwacji wskazują jednoznacznie, że dzięki poszerzeniu wiedzy pacjenta w zakresie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na proces chorobowy istnieje możliwość zmniejszenia nasilenia i rozległości stanu zapalnego skóry, częstości zaostrzeń bądź wydłużenia czasu remisji.

Impact assessment of the chosen external factors on the increased skin lesions in the course of AD

Key words: atopic dermatitis, epidermal barrier, external factors, W-AD, EASI

Undermentioned report concerns problems regarding influence of selected external factors on the course of atopic dermatitis. The study included group of 22 patients with diagnosed atopic dermatitis. The indicators such as W-AZS and EASI and also questionnaire concerning risk of external factors were used to assess intensity and extent of dermatitis in all analysed patients.
The main aim of the study was the analysis regarding influence of external factors on inflammation intensity and extent of skin lesions. The analyses revealed significant influence of dry air, air-conditioning, central heating, detergents and hard water on inflammation intensity and lesions extent in the course of atopic dermatitis.
The results of observations unambiguously indicate that there is a possibility to reduce intensity and extent of dermatitis, exacerbations frequency or to prolong remission period owing to improvement of patient?s knowledge of negative influence of external factors on pathological process.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku