Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe – zabiegi kosmetyczne i rekonstrukcyjne –

Tumenescencyjne znieczulenie nasiękowe - zabiegi kosmetyczne i rekonstrukcyjne

nr 5 (10)/wrzesień-październik 2000

Tumenescencyjne znieczulenie nasiękowe - zabiegi kosmetyczne i rekonstrukcyjne

Historia: Tumenescencyjne znieczulenie nasiękowe (TZN) po raz pierwszy
zostało opisane przez Kleina i Lillisa jako rodzaj znieczulenia
stosowany w zabiegach odsysania tkanki tłuszczowej. Jego wprowadzenie w
wielu innych operacjach dermatochirurgicznych (kosmetycznych i
rekonstrukcyjnych) miało znaczny wpływ na bezpieczeństwo i uproszczenie
procedur oraz pozwoliło na przeprowadzenie wielu z nich w warunkach
ambulatoryjnych.
Cel: Wykazanie przydatności tej techniki w wielu zabiegach
dermatochirurgicznych.
Metody: W ciągu 1 roku wszystkie duże zabiegi kosmetyczne i
rekonstrukcyjne wykonywane były przez autorów w TZN.
Przeanalizowano zalety i wady techniki na podstawie 242 zoperowanych
przypadków.
Wyniki: TZN okazało się bardzo skuteczne w zabiegach kosmetycznych i
rekonstrukcyjnych. Nie zanotowano żadnych poważnych działań
niepożądanych.
Podsumowanie: Zastosowanie TZN przyczyniło się do istotnych
postępów w dziedzinie chirurgii kosmetycznej i rekonstrukcyjnej.
Jego zalety zdecydowanie przeważają nad nielicznymi wadami.

Tumescent anesthesia for dermatological surgery. Cosmetic and no cosmetic procedures.

Background: Tumescent anesthesia was originally described by Klein and
Lillis for liposuction surgery. Its extension to many other
interventions in dermatological surgery (cosmetic and no cosmetic) has
provided a significant contribution in the performance of safe,
ambulatory, and simplified procedures.
Objective: To demonstrate the validity of the technique in various
procedures.
Methods: Over the course of 1 year all large reconstruction or cosmetic
surgery was performed using tumescent anesthesia. In a total of 242
cases performed, the advantages and disadvantages of the procedure were
analyzed.
Results: Tumescent anesthesia was found to be very effective in
achieving adequate anesthesia for performance of the reconstructive or
cosmetic procedures. Good patient compliance was achieved with no
serious squeal.
Conclusion: Tumescent anesthesia is one of the most substantial
progressions in the field of cosmetic and reconstructive surgery, with
advantages that by far outnumber the few disadvantages.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku