Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Historia tatuażu i jego funkcje na przestrzeni wieków

Historia tatuażu i jego funkcje na przestrzeni wieków

nr 4 (81)/2012

Historia tatuażu i jego funkcje na przestrzeni wieków

Słowa kluczowe: tatuaż, historia, znaczenie

Zdobienie ciała za pomocą tatuaży ma wielowiekową tradycję. Sztuka ta była znana od dawna i rozwijała się niemal we wszystkich rejonach świata. Początkowo tatuaże pełniły funkcje ochronne i rytualne. Różniły się w zależności od statusu społecznego oraz przynależności religijnej. Wierzono także w ich właściwości lecznicze. Z upływem czasu zaczęto cenić ich walory estetyczne. Współcześnie tatuaże są wykonywane głównie w celu ozdobienia ciała, nadal jednak część osób poddających się tym zabiegom kieruje się chęcią podkreślenia swojej przynależności do grupy społecznej, upamiętnienia ważnych wydarzeń życiowych lub innymi jeszcze motywacjami.

History of tattoo and its functions during centuries

Key words: tattoo, history, meaning

Tattooing has been practiced for centuries. The art of tattoo was known in human prehistory, developed independently in remote areas of the world. At first, tattoos were designed to have a protective and ritual function. Tattoos were different depending on the social status and religious affiliation. People also believed in their healing properties. With time, they learnt to appreciate the aesthetic qualities of the tattoo. Today, tattoos are done mainly to decorate the body, but still some people undergoing tattooing are guided by the desire to emphasize their membership in social groups, commemorate important life events or are driven by other motivations.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku