Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ alfa-hydroksykwasów na modulowanie bariery warstwy rogowej naskórka –

Wpływ alfa-hydroksykwasów na modulowanie bariery warstwy rogowej naskórka

nr 5 (10)/wrzesień-październik 2000

Wpływ alfa-hydroksykwasów na modulowanie bariery warstwy rogowej naskórka

Alfa-hydroksykwasy (AHA) stosowane są w celu przyspieszenia złuszczania
warstwy rogowej naskórka i poprawy wyglądu skóry. Celem
przedstawionego w artykule badania było ustalenie, czy niektóre
alfa-hydroksykwasy posiadają zdolność wzmacniania funkcji bariery
skórnej i zapobiegania podrażnieniom skóry. Badanie
wykazuje, że alfa-hydroksykwasy mają właściwości wpływania na funkcję
ochronną warstwy rogowej naskórka oraz zapobiegania
podrażnieniom skóry. Uzyskane wyniki nie są takie same, jak w
przypadku wszystkich badanych AHA. Bardziej znaczące są w przypadku
związków posiadających właściwości antyoksydacyjne.

Alpha hydroxyacids modulate stratum corneum barrier function

Alpha hydroxyacids (AHAs) are used to enhance stratum corneum
desquamation and improve skin appearance. The purpose of this study was
to evaluate whether some AHAs improve skin barrier function and prevent
skin irritation. This study shows that AHAs can modulate stratum
corneum barrier function and prevent skin irritation; the effect is not
equal for all AHAs, being more marked for the molecules characterized
by antioxidant properties.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku