Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rola fosfatydylocholiny w zabiegach redukcji tkanki tłuszczowej

Rola fosfatydylocholiny w zabiegach redukcji tkanki tłuszczowej

nr 5-6 (82-83)/2012

Rola fosfatydylocholiny w zabiegach redukcji tkanki tłuszczowej

Słowa kluczowe: fosfatydylocholina, iniekcje podskórne, tkanka tłuszczowa, lipoliza, dezoksycholan sodu

Dermatologia estetyczna proponuje szeroki wachlarz zabiegów mających na celu redukcję tkanki tłuszczowej i poprawę wyglądu skóry. Jednak rosnące znaczenie mają zabiegi mniej inwazyjne, związane z mniejszym ryzykiem powikłań.
Podskórne iniekcje substancji miejscowo redukujących tkankę tłuszczowa stały się alternatywą dla zabiegów inwazyjnych, wymagających hospitalizacji i dłuższego okresu rekonwalescencji.
Fosfolipidem chętnie stosowanym w celu redukcji miejscowych nagromadzeń tkanki tłuszczowej jest fosfatydylocholina ? związek powszechnie występujący w ludzkim organizmie. Pozyskuje się ją z ziaren soi lub żółtka jaja. Jest składnikiem wielu farmaceutyków stosowanych doustnie lub pozajelitowo.
Artykuł przedstawia doniesienia o wykorzystaniu fosfatydylocholiny w iniekcjach podskórnych w celu redukcji lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej w okolicy podoczodołowej, ramion, brzucha, bioder i ud. Często podawanym w iniekcjach preparatem zawierającym m.in. fosfatydylocholinę jest Lipostabil, powszechnie stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, dławicy piersiowej oraz angiopatii cukrzycowej. Poszczególni autorzy przedstawiają zastosowanie postaci farmaceutycznych, które jako substancję aktywną zawierają fosfatydylocholinę lub fosfatydylocholinę z dezoksycholanem sodu, do redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej. Zabieg jest mało inwazyjny. Zazwyczaj w miejscach iniekcji obserwowano u pacjentów krótko utrzymujący się obrzęk, rumień i uczucie pieczenia, natomiast guzki tłuszczowe w okolicy brzucha i ud ustępowały na ogół po kilku tygodniach.

Phosphatidylcholine in adipose tissue reduction procedures

Key words: phosphatidylcholine, subcutaneous injections, adipose tissue, lipolysis, sodium deoxycholate

Aesthetic dermatology offers wide range of treatments for fat reduction and skin improvement. However, nowadays, due to lower risk of side effects, less invasive treatments seem to carry weight. Subcutaneous injections of localized fat dissolution substances are an alternative option for invasive treatments requiring hospitalization and a rather long period of convalescence. To reduce localized fat deposits commonly appearing in humans, phosphatidylcholine is gladly used. For the therapeutic purpose this compound is obtained from soya bean or egg's yolk. Phosphatidylcholine is an ingredient of many oral as well as parenteral formulations.
The review is based on the reports presenting phosphatidylcholine application in subcutaneous injections for local fat reduction in suborbital, arms, abdomen, hip and thigh regions. For this purpose Lipostabil, containing among others phosphatidylcholine, is used frequently. This drug is known to be applied in the treatment of hipercholesterolaemia, angina pectoris and diabetic angiopathy. The authors of the above-mentioned papers presented the results of subcutaneous application of phosphatidylcholine or phosphatidylcholine/sodium deoxycholate-containing formulations for fat dissolution. This is little invasive procedure. Occasionally, short-lasting oedema, erythema and burning close to the site of injection were observed. Adipose tissue residuals found on the abdomen and thigh areas usually disappeared after a few weeks.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku