Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności i tolerancji kremu zawierającego połączenie octopiroksu z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz

Ocena skuteczności i tolerancji kremu zawierającego połączenie octopiroksu z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz

nr 5-6 (82-83)/2012

Ocena skuteczności i tolerancji kremu zawierającego połączenie octopiroksu z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz

Słowa kluczowe: trądzik różowaty, octopiroks, tkankowe inhibitory metaloproteinaz

Wstęp: Trądzik różowaty (rosacea) to przewlekłe schorzenie skóry występujące u osób dorosłych i objawiające się zmianami rumieniowymi, grudkowymi i krostkowymi. Etiopatogeneza schorzenia nadal pozostaje niewyjaśniona. Składają się na nią czynniki genetyczne i środowiskowe, wpływające na odpowiedź immunologiczną organizmu, oraz zmiany, jakie zachodzą w naczyniach. W leczeniu łagodnych stadiów pomocne jest stosowanie odpowiednich dermokosmetyków, które w swoim składzie zawierają substancje czynne wpływające na redukcję stanów zapalnych skóry oraz na angiogenezę.
Cel pracy: Celem badania była ocena skuteczności działania i tolerancji stosowania kremu do skóry suchej, który zawiera połączenie octopiroksu z tkankowymi inhibitorami metaloproteinaz, przeznaczonego dla pacjentów we wczesnym stadium trądziku różowatego.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 30 osób ze skórą suchą, normalną, skłonna do powstawania rumienia i zmian o charakterze trądziku różowatego. Wykonano testy płatkowe, aparaturowe badania stopnia nawilżenia i zaczerwienienia skóry oraz TEWL, a także badanie ankietowe oceniające skuteczność, tolerancję i właściwości aplikacyjne preparatu.
Wyniki: Wykazano wysoki stopień tolerancji testowanego produktu. Badania aparaturowe wykazały redukcję przeznaskórkowej utraty wody, zmniejszenie zaczerwienienia oraz wzrost stopnia nawilżenia skóry. Instrumentalna ocena kondycji skóry została potwierdzona przez dermatologów. Pacjenci pozytywnie ocenili skuteczność i właściwości aplikacyjne badanego kremu.
Podsumowanie: Badany preparat zmniejszał zaczerwienienie skóry, wykazywał działanie kojąco-łagodzące, poprawiał kondycję i wygląd skóry. Efektem stosowania kosmeceutyku zawierającego octopiroks oraz tkankowe inhibitory metaloproteinaz było zmniejszenie tendencji do powstawania rozszerzonych naczyń, a także złagodzenie objawów zapalnych.

The evaluation of the efficacy and tolerance to cream containing the combination of octopirox and tissue metalloproteinase inhibitors

Key words: acne rosacea, octopirox, tissue metalloprotease inhibitors

Introduction: Acne rosacea (A. erythematosa) is a chronic skin disease of adults manifested by erythematous, pustular, and papular lesions. The disease etiopathogenesis still remains obscure. This is due to both genetic and environmental factors affecting an organism's immune response, and to changes occurring in vessels. The use of appropriate dermocosmetics, which contain active ingredients influencing angiogenesis and the reduction of inflammatory states on the skin, is useful in the treatment of mild changes.
The aim of study: was to evaluate both the efficacy of and tolerance to dry skin cream, containing the combination of octopirox and tissue metalloproteinase inhibitors, intended for patients at an early stage of acne rosacea.
Material and methodes: The study was conducted on a group of 30 individuals with dry or normal skin susceptible to the development of erythema and changes of acne rosacea nature. The following were carried out: skin patch tests, device tests evaluating the degree of skin moisture and redness, and transdermal water loss (TEWL). Moreover, a questionnaire study, assessing the efficacy and applicatory properties and tolerance to the used product, were conducted.We have demonstrated a high level of tolerance to the studied preparation. Device tests revealed the TEWL value reduction, the diminution of skin redness and an increased moisture of the skin. The instrumental assessment of skin condition was confirmed by dermatologists. In patients' opinions, the efficacy and applicatory properties of the studied product were good.
Conclusion: The studied product reduced skin redness, revealed a soothing action, and improved skin condition and appearance. The effect of the use of the cosmetic product, containing octopirox and tissue metalloproteinase inhibitors, was both the reduction in the susceptibility to the development of dilated vessels, and the alleviation of inflammatory symptoms.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku