Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Laserowa lipoliza i lifting twarzy - Acculift

Laserowa lipoliza i lifting twarzy ? Acculift

nr 5-6 (82-83)/2012

Laserowa lipoliza i lifting twarzy - Acculift

Słowa kluczowe: laserowa lipoliza twarzy, Acculift, AccuSculpt

Proces starzenia to nie tylko ubytki i atrofia, lecz także zmiany hipertroficzne - "naddatki", które należy usunąć. To przede wszystkim nadmiar tkanki tłuszczowej oraz skóry, która w miarę upływu lat traci swoją elastyczność i sprężystość. Nadmierna kumulacja tłuszczu zniekształca rysy i kontur twarzy. Skutecznym rozwiązaniem w jej rzeźbieniu jest laserowa lipoliza, z jednoczesnym liftingiem laserowym skóry. Zabieg przeprowadzony laserem AccuSculpt o długości fali 1444 nm powoduje rozbicie komórek tłuszczowych oraz ujędrnia skórę nad obszarem lipolizy. Podczas zabiegu można usunąć nadmiar nieprawidłowo przemieszczonej z wiekiem tkanki tłuszczowej w obrębie twarzy i szyi i przywrócić twarzy odpowiednie proporcje, a skórze - sprężystość. Długość fali światła 1444 nm jest intensywnie pochłaniana przez tłuszcz, co umożliwia szybkie i dokładne rozbicie komórek tłuszczowych, bez ryzyka uszkodzeń innych tkanek, a jednocześnie pobudza przebudowę tkanki łącznej.

Laser lipolysis and face lifting - Acculift

Key words: face laser lipolysis, Acculift, AccuSculpt

Process of aging is not only loss and atrophy but also the hypertrophic changes that must be removed. It is mostly the excess od fat tissue and skin which looses its elasticity and tension. The excessive cummulation of fat deforms features and face contour. The efficant solution in face sculpting is laser lipolysis with coexistent laser face lifting. The procedure made with AccuSculpt laser (1444 nm) causes the breaking down of fat cells and firm the skin above the lipolysis area. During the procedure it is possible to remove the age-related excess of unproperly displaced fat tissue in face and neck area and restore the proportion of face and skin elasticity. 1444 nm wavelenght is intensively absorbed by fat which enables quick and precise fat reduction, without the risk of damage of other tissues, and stimulates the remodelling of connective tissue at once.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku