Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kosmetyki do pielęgnacji cery naczyniowej - analiza rynku

Kosmetyki do pielęgnacji cery naczyniowej - analiza rynku

nr 1 (84)/2013

Kosmetyki do pielęgnacji cery naczyniowej - analiza rynku

Słowa kluczowe: skóra, kosmetyki, krem, pielęgnacja, flawonoidy, skóra wrażliwa, wyciąg roślinny, naczynka

W dzisiejszych czasach możemy zauważyć powrót do stosowania ziół i substancji pochodzenia naturalnego w codziennej pielęgnacji cery. Związkami, które ze względu na bardzo szczególne własności znalazły szeroki wachlarz zastosowań w kosmetyce, są flawonoidy - substancje rozpowszechnione w świecie roślinnym. Flawonoidy mają zdolność wnikania w różne warstwy skóry.
Pełnia funkcję przeciwutleniaczy, chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV, wpływaja na działanie niektórych enzymów, a także poprawiają szczelność, elastyczność i wytrzymałość włosowatych naczyń krwionośnych. Rynek kosmetyczny preparatów do cery naczyniowej zdominowały głownie kremy. Mają one najdłuższy kontakt ze skórą, co wiąże się z lepszymi efektami kosmetycznymi. Zawierają najwięcej substancji czynnych, mających działanie przeciwrodnikowe, a także najwięcej wyciągów roślinnych, bogatych we flawonoidy.
We wszystkich preparatach stosowano substancje nawilżające i łagodzące podrażnienia. Kosmetyki mające na celu pielęgnację skóry płytko unaczynionej powinny chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, dlatego też producenci emulsji stosowali dwa rodzaje filtrów - chemiczny i fizyczny.
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy widać, że rynek zdominowały polskie marki kosmetyczne. Niewiele, ponieważ tylko 18% z nich, ma w swojej ofercie cała serię kosmetyków (toniki, maseczki, peelingi, kremy, mleczka i płyny oczyszczające). Producenci deklarowali głownie pozytywny wpływ swoich produktów na naczynia krwionośne, a większość deklaracji zgadzało się ze składem analizowanych kosmetyków. Najbardziej zróżnicowane pod względem cen były kremy. Można znaleźć emulsje warte ponad 200 zł za 100 ml, jak również nieprzekraczające 25 zł. Większość pozostałych kosmetyków mieściła się w przedziale cenowym do 25 zł za 100 ml. Ceny zagranicznych produktów czasami kilkakrotnie przekraczały cenę wyrobów krajowych. Okazało się również, że wyższa cena nie zawsze oznaczała wyższą jakość kosmetyku. Bardzo często kremy z wysokiej połki nie różniły się pod względem składu od znacznie tańszych preparatów.

Shallow vascularized skin cosmetics - market analysis

Key words: skin, cosmetics, cream, care, flavonoids, sensitive skin, plant extract, capillaries

Nowadays we see the return to using herbs and natural substances in daily skincare. Compounds which, because of the very specific properties, found place in a wide range of cosmetics - are flavonoids - substances widespread in the world of plants. Flavonoids have ability to penetrate the different layers of the skin. They act as antioxidants, protect against harmful UV rays, affect the functioning of certain enzymes and improve the integrity, flexibility and strength of capillary blood vessels.
Market cosmetic preparations for skin with dilated capillaries was mainly dominated by creams, as they have the long lasting contact with skin, which is associated with improved cosmetic effects. They contain the most active compounds with anti-free radicals operation, as well as many plant extracts rich in flavonoids.
In all cosmetic products moisturizing and anti-irritant agents were used. Skincare cosmetics for shallow vascularized skin should protect against UV radiation, therefore manufacturers used two types of emulsion filters: chemical and physical.
A careful analysis shows that the cosmetics market is dominated by polish cosmetic brands. Not many, because only 18% of them, offer a series of cosmetics (tonics, masks, peelings, creams, lotions and cleaning fluids).
Manufacturers declared mainly positive effect of their products on blood vessels, most statements were accordant with the composition of analyzed cosmetics. The most diverse in terms of price were creams. You can find lotions worth over 200 zloty per 100 ml, and not more than 25 zloty per 100 ml. Most other cosmetics were ranged price to 25 zloty per 100 ml. Foreign products prices sometimes exceeded the price of domestic products several times.
It was also found that a higher price does not always mean higher quality cosmetics. Very often high-end creams in composition did not differ significantly than cheaper cosmetic preparations.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku