Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie tkanki tłuszczowej w dermatologii estetycznej

Zastosowanie tkanki tłuszczowej w dermatologii estetycznej

nr 1 (84)/2013

Zastosowanie tkanki tłuszczowej w dermatologii estetycznej

Słowa kluczowe: lipotransfer, tkanka tłuszczowa, komórki macierzyste, dermatologia estetyczna

Przeszczep autogennej tkanki tłuszczowej jest metodą stosowaną w dermatologii estetycznej od ponad dziesięcioleci. Celem mniejszej pracy jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania tkanki tłuszczowej i komórek macierzystych pochodzenia mezynchymalnego w dermatologii estetycznej oraz efektów, jakie można otrzymać, stosując tę metodę.
W zależności od oczekiwań pacjenta tkankę tłuszczowa możemy wykorzystać do modelowania twarzy, piersi, pośladków, korekcji nieestetycznych blizn czy przyspieszenia trudno gojących się ran. Komórki macierzyste wprowadzone do organizmu chorego stanowią swojego rodzaju impuls do autoodnowy i odbudowy organizmu.

The usage of fat tissue in aesthetic dermatology

Key words:  lipotransfer, fat tissue, stem cells, aesthetic dermatology

Medical application of autologous fat transfer is known since decades. This article presents the review prospects and opportunities of autologous fat tissue as well as mesenchymal stem cells application in aesthetic dermatology.Depending on needs, fat tissue transfer can be used for face, breast, buttocks and scar correction or for hard healing wounds. Stem cells transfered to the new location in patient's body are stimulants to renewing and restoring the organ.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku