Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (VI). Znaczenie diety w leczeniu trądziku różowatego

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (VI). Znaczenie diety w leczeniu trądziku różowatego

nr 1 (84)/2013

Dieta w schorzeniach dermatologicznych (VI). Znaczenie diety w leczeniu trądziku różowatego

Słowa kluczowe: trądzik różowaty (rosacea), patofizjologia schorzenia, rumień, teleangiektazję, przerost tkanki łącznej, czynniki zaostrzające, dieta

Trądzik różowaty (rosacea) jest przewlekłym zapalnym schorzeniem skóry, o niejasnej etiologii i nie do końca wyjaśnionej patofizjologii. Występuje u obu płci, choć wskaźniki prewalencji są wyższe u kobiet niż u mężczyzn. Obserwuje się go u osób między 30. a 50. rokiem życia, z jasną skórą, jasnymi włosami, zwłaszcza o celtyckim i północnoeuropejskim pochodzeniu. Zmiany chorobowe są umiejscowione głownie na twarzy, zajmują jej część centralną (policzki, nos, czoło, podbródek). Choroba ta charakteryzuje się mnogością wykwitów, z występowaniem rumienia, teleangiektazji, zmian grudkowych, krostkowych oraz przerostu tkanki łącznej.
Ostatnie lata przyniosły pewien postęp w zrozumieniu patofizjologii trądziku różowatego. Stawia się wiele hipotez próbujących wyjaśnić jego złożony mechanizm. Podkreśla się rolę mediatorów zapalnych, aktywnych cząsteczek tlenu oraz zmian degeneracyjnych macierzy skóry właściwej. Za czynniki wpływające na rozwój choroby uważa się m.in.: podłoże genetyczne, zaburzenia endokrynne, stres, ekspozycję na słońce, wysiłek fizyczny, a także stosowanie określonych leków oraz nawyki żywieniowe. Dlatego ważne jest określenie rodzaju pokarmów, które należy eliminować z diety pacjentów z rosacea. Są to zwłaszcza: alkohol, kawa, gorące i pikantne potrawy, produkty mleczne, a nawet niektóre owoce i warzywa o wysokiej zawartości histaminy. W niektórych przypadkach konsekwentnie stosowany reżim dietetyczny przynosi po pewnym czasie pożądany skutek.

The meaning of diet in treatment of rosacea

Key words: acne rosacea (acne erythematosa), pathophysiology of disease, erythema, teleangiectasis, rhinophyma, aggravating factors, diet

Acne rosacea is a chronic inflammatory skin disease, with unclear etiology and not exactly explained patophysiology. It afflicts women and men as well, though prevalence rate is higher for women. It is observed in people between 30 and 50 years old, with light hair and pale skin, especially with celtic and north european origins.
Skin lesions are localised mostly in the central part of the face (on cheeks, nose, forehead, chin). Characteristic for this disease is skin eruption with erythema, teleangiectasis, papulopustular and pustular lesions and rhinophyma. Last years brought a progress in understanding the patophysiology of acne rosacea. Many hypothesis trying to explain combined mechanism of that disease are presented. The role of inflammatory mediators, active oxygen molecules and degenerative changes of dermal matrix is emphasized. Factors that affects the developement of disease are: genetic background, endocrine disorder, stress, exposition to sun, physical activity, usage of some drugs and eating habits. That is why pointing the kind of food which should be elimined from diet of patients with rosacea is so important. They are especially: alcohol, coffee, hot and spice food, dairy products and even some fruits or vegetables with high content of histamine. In some cases consistent diet regime brings desirable result.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku