Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Nutrigenetyka i nutrigenomika - dieta a genotyp

Nutrigenetyka i nutrigenomika - dieta a genotyp

nr 1 (84)/2013

Nutrigenetyka i nutrigenomika - dieta a genotyp

Słowa kluczowe: nutrigenomika, nutrigenetyka, polimorfizm pojedynczego nukleotydu, żywienie spersonalizowane

Otyłość, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego występują coraz częściej wśród społeczeństwa w dzisiejszych czasach. W walce z nimi poza tradycyjnym leczeniem coraz większe znaczenie mają właściwe zachowania żywieniowe społeczeństwa. Nowo rozwijające się nauki ? nutrigenomika i nutrigenetyka dostarczają dowodów na skuteczną prewencję i leczenie tych schorzeń. Na podstawie profilu genetycznego będzie możliwe określenie zapotrzebowania na składniki pokarmowe umożliwiające stworzenie diet dla konkretnych schorzeń.

Nutrigenetics and nutrigenomics - diet and genotype

Key words: nutrigenomics, nutrigenetics, single nucleotide polymorphism, personalized nutrition

Obesity, diabetes and cardiovascular diseases are being more frequently occurrent among society nowadays. In fight against them, besides traditional medical treatment there are proper dietary habits of society that matters more and more. Newly developing sciences like nutrigenomics and nutrigenetics provide evidences for an effective treatment as well as a prevention against those diseases. According to your genetic profile there would be a possibility of defining your very personal need for nutritions, which would result in creating a specific diet for a particular disease.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku