Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Powikłania tatuażu. Opis przypadku klinicznego -

Powikłania tatuażu. Opis przypadku klinicznego

nr 2 (85)/2013

Powikłania tatuażu. Opis przypadku klinicznego

Słowa kluczowe: tatuaż, objawy niepożądane, reakcje ziarniniakowe, usuwanie tatuaży, leczenie

Od kilku lat, wśród ludzi w różnym wieku, wzrasta zainteresowanie zdobieniem skóry, zwłaszcza za pomocą tatuażu.Tatuowanie, czyli wprowadzanie barwników do skóry właściwej za pomocą igły, znane jest od dawna na całym świecie. Termin "tatuaż" pochodzi z rejonu Polinezji i wywodzi się od słowa "tatahou" (ta - malowanie, toua - dusza). Wraz ze wzrostem popularności tego sposobu zdobienia ciała zwiększa się liczba możliwych powikłań. Poza oczekiwanym efektem kosmetycznym tatuaż może byç przyczyną różnego rodzaju reakcji niepożądanych, zarówno infekcyjnych (zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybice), jak i spowodowanych czynnikami nieinfekcyjnymi (reakcje ziarniniakowe, alergiczne, rozrosty nowotworowe), skutkując długim i uciążliwym leczeniem. Pomimo szerokiego rozpowszechnienia tej formy zdobienia ciała zależnośç pomiędzy chorobami skóry a tatuażem nie jest celem szerokich, usystematyzowanych badań naukowych.
Prezentujemy przypadek młodego, dotychczas zdrowego 19-letniego mężczyzny, u którego rozwinęła się reakcja zapalna dwa miesiące po wykonaniu tatuażu, przykrywającego inny wykonany wcześniej tatuaż. W pracy, w oparciu o dane z najnowszego piśmiennictwa, omówiono możliwe powikłania po wykonaniu tatuażu oraz metody usuwania tatuaży.

Tattoo complications. Case study

Key words: tattoo, side effects, granulomas, tattoos removing, treatment

In recent years body make up especially by means of tattoos seems to have aroused enormous interest among people in different age.
Tattooing or inserting ink by needle into the dermis, is known for a long time all over the world.
The term tatuismus is of Polynesian origin and comes from Polynesian word tathou (because ta mean painting, and toua spirit). An increase in the number of complications has been accompanying the growing the popularity of tattoos. However, besides the expected effect tattoo may cause various adverse reactions, both infectious (skin bacterial infections, viral infections, mycoses) and not caused by infectious factors (granulomas, allergic disorders and tumors), resulting in a long and difficult treatment. Despite their wide popularity the relation between the skin disease and the tattooed pictures aren?t studied in depth. We present a case of a young, healthy 19-year-old man who had developed inflammatory reaction two months after the tattoo, which covered another tattoo done before. In the paper possible complication of tattoos and methods of tattoo removing were report based on the literature data.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku