Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wykorzystanie łuku twarzowego Cadiax w stomatologii estetycznej

Wykorzystanie łuku twarzowego Cadiax w stomatologii estetycznej

nr 2 (85)/2013

Wykorzystanie łuku twarzowego Cadiax w stomatologii estetycznej

Słowa kluczowe: licówki porcelanowe, korony całoceramiczne, łuk twarzowy
Wymagania pacjentów dotyczące estetyki zębów, zwłaszcza na odcinku przednim, ciągle rosną.
Największą trwałością i długowiecznością charakteryzują się przede wszystkim zęby własne pacjenta z nienaruszonym szkliwem, dlatego głównie należy dbaç o zachowanie zębów. Kiedy jednak osiągnięcie zadowalającego efektu metodami zachowawczymi nie jest możliwe - uzupełnienie porcelanowe w postaci licówek ceramicznych oraz koron całoceramicznych jest najbardziej estetycznym rozwiązaniem. W celu zminimalizowania błędów oraz skrócenia czasu pracy do wykonania uzupełnień protetycznych możemy użyć artykulatora nastawianego indywidualnie, czyli urządzenia, które imituje ruchy żuchwy w sposób prawie idealny, nie uwzględniając jedynie ruchomości zębów oraz podatności tkanek takich jak np. krążek stawowy stawu skroniowo-żuchwowego. Daje to możliwośç wykonania na modelu jak najlepiej dopasowanej pracy protetycznej. Parametry potrzebne do prawidłowego ustawienia tego artykulatora uzyskujemy, używając łuku twarzowego; najbardziej doskonałymi są kondylograficzne łuki twarzowe, np. Cadiax Compact 2, który służy nie tylko do wykonania dobrej protetyki, lecz także do jak najlepszego diagnozowania, ułatwia archiwizację danych oraz komunikację z pacjentem.

Using of Cadiax facebow in aesthetic stomatology

Key words: ceramic veneers, all-ceramic crowns, facebow

Aesthetic requirements of patients, especially in the anterior, continue to grow.
The highest durability and longevity are patient's own teeth with intact enamel, so first of all care should be taken to keep patient?s healthy teeth. However, when conservative methods are not sufficient to achieve satisfactory effect - porcelain veneers and all-ceramic crowns give the most aesthetic result. In order to minimize errors and reduce the execution time of the prosthetic restorations we can use the articulator settable individually; device that mimics the movements of the jaw almost perfectly not only taking into account the mobility of the teeth and the susceptibility of tissues such as articular disc of the temporomandibular joint. It gives the possibility of making on the cast the best fitted appliance. The parameters needed for proper setting the articulator is obtained using the facebow; condylographic double facebow, such as as Cadiax Compact 2 is the most precise, which not only serves to do good prosthetic aplliances, but to the best diagnosis, facilitates archiving of data and facilitates communication with the patient.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku