Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Cellulit - etapy powstawania i stadia zaawansowania

Cellulit - etapy powstawania i stadia zaawansowania

nr 3 (86)/2013

Cellulit - etapy powstawania i stadia zaawansowania

Słowa kluczowe: cellulit, adipocyty, zastój limfatyczny, badanie termograficzne, hipotermia

Cellulit (GLD - gynoid lypodystrophy, lipodystrofia typu kobiecego, liposkleroza) jest powszechnym kosmetyczno-medycznym defektem skóry. Ze względu na wrażenia palpacyjne podczas diagnostyki zmian wyróżnia się kilka jego odmian. Natomiast nazewnictwo poszczególnych postaci zależy od struktury zmian wyczuwalnych pod palcami i różnic w budowie tkanek. Obraz kliniczny oraz histopatologiczny jest zróżnicowany i odmienny na każdym etapie GLD, zależnym od stadium zaawansowania.

Cellulite - phases and severity of changes

Key words: cellulite, adipocytes, lymphostasis, thermographic examination, hypothermia

Cellulite (GLD - gynoid lypodystrophy) is a common cosmetic and medical skin defect. By reason of palpable impression during diagnostics several types of the cellulite are distinguished. Nomenclature of the individual forms depends on the structure of changes which are palpable with fingers and on the differences in tissues structure. Clinical and histopatological presentation are diversified and different on every single phase of GLD, which is dependent on severity of changes.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku