Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena skuteczności linii Iwostin Purritin Rehydrin w zmniejszaniu suchości skóry twarzy towarzyszącej leczeniu trądziku doustną izotretynoiną

Ocena skuteczności linii Iwostin Purritin Rehydrin w zmniejszaniu suchości skóry twarzy towarzyszącej leczeniu trądziku doustną izotretynoiną

nr 3 (86)/2013

Ocena skuteczności linii Iwostin Purritin Rehydrin w zmniejszaniu suchości skóry twarzy towarzyszącej leczeniu trądziku doustną izotretynoiną

Słowa kluczowe: trądzik, trądzik ludzi dorosłych, izotretynoina, suchość skóry

Ze względu na niemal 100-procentową częstotliwość występowania skórno-śluzówkowych działań niepożądanych w trakcie doustnego leczenia izotretynoiną istnieje konieczność ustalenia prawidłowego sposobu pielęgnacji skóry.
Badanie zostało przeprowadzone w celu klinicznej oceny skuteczności zmniejszania objawów niepożądanych w postaci suchości skóry twarzy, jakie występują podczas leczenia przeciwtrądzikowego doustną izotretynoiną, za pomocą pielęgnacji specjalistycznymi preparatami dermokosmetycznymi linii Iwostin Purritin Rehydrin. Obserwacja objęła 31 osób powyżej 18. r.ż , które przynajmniej od 4 tygodni były leczone doustnymi preparatami izotretynoiny.Ponad 70% pacjentów odnotowało istotną poprawę nawilżenia po 7 dniach regularnego stosowania terapii. Preparaty były dobrze tolerowane, większość pacjentów nie zgłaszała żadnych objawów niepożądanych (74% badanych). Dolegliwości pojawiające się w trakcie stosowania preparatów były łagodne i szybko ustępowały.

The evaluation of Iwostin Purritin Rehydrin line efficacy in reducing the face skin dryness accompanying acne treatment with oral isotretinoin

Key words: acne, adult acne, isotretinoin, skin dryness

Due to the fact of almost 100% frequency of mucocutaneous side effects prevalence during oral isotretinoin treatment there is a necessity to determine the propper skin care.
The research was conducted in order to clinical evaluation of efficacy in reducing the side effects in a shape of face skin dryness, which occurs during acne treatment with oral isotretinoin, with the specialistic dermocosmetic products skin care from Iwostin Purritin Rehydrin line. The observation included 31 people in age beyond 18, which had been treated with oral isotretinoin preparations for at least 4 weeks. More than 70% of patients noticed a significant improvement of hydration after 7 days of regular treatment. Preparations were well tolerated, most of the patients didn?t report any side effects (74% of examinated patients). Afflictions that occurred during use of preparations were mild and disappeared soon.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku