Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Lifting brwi toksyną botulinową

Lifting brwi toksyną botulinową

nr 3 (86)/2013

Lifting brwi toksyną botulinową

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, lifting brwi

Usuwanie zmarszczek toksyną botulinową często pociąga za sobą opadnięcie brwi na skutek relaksacji mięśnia czołowego. Mogą wystąpić także zmiany kształtu brwi. Są to dokuczliwe efektyuboczne terapii. Tym niekorzystnym konsekwencjom można zapobiegać lub poprawiać je, stosując lifting brwi przy użyciu toksyny botulinowej. Opisana tutaj metoda liftingu oparta jest na modulowaniu kurczliwości mięśni twarzy odpowiedzialnych za obniżanie brwi, takich jak: musculus orbicularis occuli pars lacrimalis, musculus orbicularis occuli pars orbitalis lateralis, musculus corrugator, musculus depressor supercili, musculus procerus. Wpływając na kurczliwość tych mięśni, można także dokonać izolowanego liftingu brwi lub modulować ich kształt. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia powikłań po leczeniu w postaci asymetrii brwi, opadnięcia powieki górnej lub niemożności jej pełnego otwarcia i in.

Eyebrows lifting with botulinum toxin

Key words: botulinum toxin, eyebrows lifting

Eyebrow depression as well as changes of eyebrow shape are often a side effects of botulinum toxin treatment of the human forehead. This is a disadvantage for the patients. We can avoid or correct these negative consequences of botulinum toxin treatment. This method of eyebrows lifting is the best management of side effects mentioned above. Here we describe the method of botulinum toxin eyebrow lifting. The method influences the contraction of muscles responsible for eyebrow depression like: musculus orbicularis occuli pars lacrimalis, musculus orbicularis occuli pars orbitalis lateralis, musculus corrugator, musculus depressor supercili, musculus procerus. With this method we can perform also isolated eyebrow lifting or isolated change of the shape of the eyebrows. It is important to pay attention to possible complications of the treatment like: asymmetry of eyebrows, depression of eyelid or its partial dysfunction and others.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku