Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Dieta w pokrzywce

Dieta w pokrzywce

nr 3 (86)/2013

Dieta w pokrzywce

Słowa kluczowe: pokrzywka, dieta eliminacyjna

Nazwą "pokrzywka" określa się grupę schorzeń o niejednorodnej etiologii, powstających w wyniku działania wielu zróżnicowanych czynników prowokujących. Jest to częsta, łatwa do rozpoznania choroba, lecz trudne wyzwanie, jeśli chodzi o określenie przyczyny objawów oraz leczenie. Postępowanie terapeutyczne obejmuje przede wszystkim rozpoznanie i unikanie czynników prowokujących objawy kliniczne. W celu określenia czynnika prowokującego można wykorzystać różne metody łącznie z zebraniem dokładnego wywiadu, przeprowadzeniem panelu badań dodatkowych oraz wykonaniem swoistych prób prowokacyjnych. Jeżeli czynnikiem prowokującym okaże się składnik pokarmowy, właściwie dobrana dieta eliminacyjna może doprowadzić do ustąpienia objawów pokrzywki.

Diet in urticaria

Key words: urticaria, elimination diet

Urticaria is a heterogeneous group of disorders that result from a large variety of underlying and potential causes, elicited by a great diversity of factors. It's a common clinical conditions easy to recognized but difficult to identify causative factor and treat. The first line of therapy is the identification and elimination of the underlying causes. Many means to determine the causative factors are available, including history taking, additional tests and specific provocation tests. If food additive has been identified as a trigger of urticaria, then the condition can probably be cured by elimination diet.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku