Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rola samobadania skóry we wczesnym wykrywaniu czerniaka

Rola samobadania skóry we wczesnym wykrywaniu czerniaka

nr 4 (87)/2013

Rola samobadania skóry we wczesnym wykrywaniu czerniaka

Słowa kluczowe: samobadanie, czerniak, świadomość czerniaka, profilaktyka czerniaka

Zachorowalność na czerniaka skory w populacji kaukaskiej stale rośnie. Czerniak o niewielkiej grubości związany jest z odsetkiem przeżyć wynoszacym 95%, podczas gdy dla głęboko naciekających zmian spada on często poniżej 10%. Przeprowadzanie samodzielnego badania skóry podwyższa prawdopodobieństwo rozpoznania choroby we wczesnym stadium, zwiększając szanse na pełne wyleczenie. Działania na rzecz wykrywania czerniaka we wczesnym stadium powinny być realizowane poprzez edukowanie pacjentów, promowanie samodzielnego badania skóry z wykorzystaniem postępu technologicznego oraz prowadzenie powszechnych programów przesiewowych.
W pracy przedstawiono rolę samobadania we wczesnym wykrywaniu czerniaka na podstawie publikacji uwzględnionych w bazie danych PubMed w latach od 1987 do 2013.

The role of skin self-examination in early diagnosis of melanoma

Key words: self-examination, melanoma, melanoma awareness, melanoma prophylaxis

The incidence of melanoma among caucasian population is constantly increasing. The melanoma of a small thickness is connected with 95 % percent of survival, while the one with deep dripping changes often decreases below 10 %. The self-examination of the skin increases the probability of diagnosis at an early stage, improving the chance of a full recovery. The actions of detecting melanoma at early stage should be done by educating patients, promoting self-examination of the skin with the use of technological progress and the conducting of general screening programs.
This paper presents the role of self-examination in the early detection of melanoma based on publications from medical datebase PubMed in the period 1987 to 2013.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku