Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie makijażu permanentnego w kosmetologii i medycynie

Zastosowanie makijażu permanentnego w kosmetologii i medycynie

nr 4 (87)/2013

Zastosowanie makijażu permanentnego w kosmetologii i medycynie

Słowa kluczowe: makijaż permanentny, mikropigmentacja, kamuflaż medyczny

Makijaż to mocno wpisany w repertuar codziennych czynności atrybut współczesnej kobiety. Upiększanie się i podkreślanie walorów urody dotyczy coraz młodszych przedstawicielek płci żeńskiej, a także coraz większej liczby mężczyzn. Historia mikropigmentacji jest ściśle związana z tatuażem, który towarzyszył człowiekowi od zarania dziejów. Tatuaże kosmetyczne, symulujace makijaż, stały się w ostatnich latach bardzo popularne i trend ten przyjął się także w Polsce.
Makijaż permanentny polega na wprowadzaniu za pomocą igły barwnika w głąb naskórka oraz deponowaniu go na granicy naskórka i skóry właściwej. Zabieg ma na celu korygowanie niedoskonałości urody. Wykorzystując makijaż trwały, można poprawić kształt brwi, ust i oczu, wyrównać ich symetrię, zmienić wielkość, zintensyfikować kolor lub lekko go zmienić.
Poza makijażem upiększającym wykonuje się makijaż medyczny, rekonstrukcyjny, który pozwala osobom dotkniętym bielactwem, bliznami lub łysieniem na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Szeroko omawia się psychologiczne korzyści rekonstrukcji brodawek sutkowych po amputacji piersi i wstawieniu implantów bądź po operacji zmniejszenia biustu.
Poniższa praca ma na celu przedstawienie możliwości i ograniczeń makijażu permanentnego w kosmetologii oraz w medycynie.

Application of permanent makeup in cosmetology and medicine

Key words: permanent makeup, micropigmentation, medical camouflaging

Makeup is an attribute of a modern woman wich has entered the women's daily routine. Beautifying oneself, accentuating one?s beauty regards increasingly younger representatives of the female as well as male sex.
The history of micropigmentation is strictly connected with tattooing which accompanies man from the beginning of time. Cosmetic tattoos simulating makeup have become very popular recently.
This trend was adopted in Poland several years ago and it has been thriving ever since.
Permanent makeup consists in the introduction of pigment by means of a needle into the epithelium as well as its deposition on the border of the epithelium and dermis. This procedure aims at improvement and correction of beauty deficiencies. Permanent makeup allows to improve the shape of eyebrows, mouth and eyes, make them more symmetric or change their size, we can intensify the colour or change it discretely.
In addition to the beautifying makeup, there is also medical-reconstruction makeup performed which allows relatively normal social functioning of persons affected with vitiligo, scars or balding. The psychological advantages of reconstruction of the nipples upon amputation and breast implanting as well as breast reduction surgery are broadly discussed.
The objective of this thesis is to present the possibilities and limitations of the permanent makeup in cosmetology and medicine.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku