Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ wybranych suplementów diety na redukcję tkanki tłuszczowej

Wpływ wybranych suplementów diety na redukcję tkanki tłuszczowej

nr 4 (87)/2013

Wpływ wybranych suplementów diety na redukcję tkanki tłuszczowej

Słowa kluczowe: suplementy, odchudzanie, redukcja masy ciała

Wspołcześnie coraz więcej osób rozpoczynających kurację odchudzającą sięga po suplementy diety. W zwiazku z tym zainteresowaniem pojawiło się na rynku bardzo wiele rożnorodnych preparatów wspomagających odchudzanie. Mają one na celu zmniejszenie łaknienia, pobudzenie metabolizmu oraz redukcję tkanki tłuszczowej. Jak zapewniają producenci, dzięki ich stosowaniu proces zmniejszania masy ciała będzie szybszy, łatwiejszy i skuteczniejszy, a sama jej utrata większa niż w przypadku kuracji odchudzającej bez użycia suplementów. W ich skład wchodza rożnorodne substancje, pierwiastki bądź zwiazki chemiczne. Produkty te mogą być jedno- lub wieloskładnikowe.
Czy rzeczywiście mają działanie redukujące tkankę tłuszczową, a tym samym masę ciała? W niniejszym artykule autor dokonuje przeglądu wybranych suplementów stosowanych w celu zmniejszania masy ciała.

Effect of some dietary supplements to reduce body fat

Key words: usupplements, weight loss

Nowadays, more and more people start reaching for slimming treatments supplements. Therefore, interest appeared on the market a large number of different nutritional slimming supplements. They are designed to strengthen the action of slimming diet, decrease appetite, boost metabolism and reduce body fat. As supplements producers ensure, because of their weight reduction process will be faster, lighter, more efficient, and the same weight loss greater than the weight loss treatment without the use of these supplements. This includes a variety of elements, compounds and substances. They may be both single and multi component complexes in the figures. However, if the facilities offered in the market are actually fat reducing effect and thus weight? This article is an overview of some supplements for weight loss.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku